1. Home
 2. Producten en services
 3. bp pulse
 4. Privacy Statement bp pulse

Privacy Statement bp pulse

English version – click here

 

bp pulse privacyverklaring voor klanten

Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door om te begrijpen wanneer we uw persoonlijke gegevens kunnen verzamelen, hoe en waarom we deze gebruiken, wat de wettelijke basis is van dit gebruik en wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

 

Welke persoonlijke gegevens kunnen we verzamelen?

Door uw gebruik van deze website, mobiele app en/of uw aankoop van producten of diensten aangeboden door bp pulse kunnen wij de volgende gegevens over u verzamelen, opslaan en verwerken:

 • Contact- en identiteitsgegevens: details over hoe wij contact met u kunnen opnemen, inclusief titel, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummers en eventuele andere informatie die u ons heeft verstrekt.
 • Locatiegegevens: gegevens over een locatie, inclusief het adres, beschikbaarheid van parkeerplaatsen, afbeeldingen van laders.
 • Voertuiginformatie: gegevens van een voertuig, met inbegrip van het merk, model, kenteken, bouwjaar en eigendomsinformatie.
 • Alle andere persoonlijke informatie die u ons verstrekt wanneer u met ons te maken hebt via telefoon, e-mail, Web Chat-functie of interactie met onze app of website.
 • Marketinginformatie: details van uw toestemming voor ons om marketinginformatie te verzenden en uw voorkeuren hieromtrent.
 • Betalingsinformatie: details van betaalkaartinformatie, waaronder debit- en creditcardnummers, vervaldatums van kaarten, CVC-nummers, kaarthouder en details van betalingen van en naar u.
 • Transactiegegevens: details van producten en diensten die u bij ons hebt gekocht.Website- en app-informatie: informatie over uw gebruik en interacties met onze website en app.
 • Klantenservice-informatie: registratie/rapportage van storingen, problemen met  laadunits, uw feedback over bp-services.
 • Laadinformatie: details over uw gebruik van laadunits.

 

Wanneer en waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

 • Als u besluit contact met ons op te nemen, wordt u uitgenodigd om contact- en identiteitsinformatie te verstrekken waarmee we uw vraag effectief kunnen afhandelen. Onze wettelijke basis bij het verwerken van deze gegevens is legitiem belang, namelijk onze wens om op uw vraag te reageren. We hebben de informatie die u verstrekt nodig om dit effectief te doen en oordelen dat dit is hoe u van ons zou verwachten dat we de verstrekte informatie gebruiken. Als u contact met ons opneemt door onze klantenservice te bellen, kan uw gesprek, en dus uw persoonlijke gegevens, worden opgenomen of gemonitord. Onze wettelijke basis bij het verwerken van deze gegevens is legitiem belang, namelijk voor trainings- en monitoringdoeleinden.
 • Als uw vraag betrekking heeft op mogelijke aankoop van producten of diensten van ons, wordt u uitgenodigd om aanvullende persoonlijke gegevens te verstrekken die nodig zijn om uw vraag effectief af te handelen. Dit kan locatiegegevens en voertuiginformatie omvatten. De verwerking van dergelijke informatie is noodzakelijk om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract met u.
 • Als u besluit om goederen of diensten van ons te kopen, verzamelen we contact- en identiteitsinformatie, betalingsinformatie en transactie-informatie zodat we de transactie kunnen uitvoeren. Onze wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens is dat de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een contract met u.
 • Als u ons belt of anderszins contact met ons opneemt om eventuele problemen met een laadunit te bespreken of als u een ander probleem of vraag hebt, registreren we uw gegevens in uw account. Dit stelt ons in staat om het probleem te kunnen onderzoeken en oplossen. De wettelijke basis voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een contract met u.
 • Wij bieden een Web Chat functie op onze website en app. U dient zich ervan bewust te zijn dat persoonsgegevens die u vrijwillig opneemt en online verzendt via deze functie ook worden verwerkt in overeenstemming met deze privacyverklaring. Houd hier rekening mee wanneer u ons via deze functie informatie over uzelf verstrekt. Onze wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens is legitiem, namelijk om ons in staat te stellen uw aanvraag te behandelen.
 • We kunnen uw persoonlijke gegevens (inclusief uw contact- en identiteitsgegevens) gebruiken voor het uitvoeren van marktonderzoek en -analyse om onze systemen en processen voor onze klanten te verbeteren en om contact met u op te nemen om te vragen of u van tijd tot tijd wilt deelnemen aan enquêtes. Deelname aan een enquête is volledig vrijwillig en u kunt zich hiervoor op elk moment afmelden, ook van tevoren, door contact met ons op te nemen via de gegevens in het gedeelte “Vragen en klachten” hieronder. Onze wettelijke basis voor het verwerken van dergelijke gegevens voor dit doel is ons legitieme belang bij het verbeteren van onze diensten.
 • Als u besluit ons toestemming te geven om u marketinginformatie te sturen, bewaren we deze gegevens en gebruiken we deze samen met de bijbehorende contact- en identiteitsinformatie om informatie te leveren over producten en diensten waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn, inclusief tot 12 (twaalf) maanden nadat u bent gestopt met het ontvangen van onze services of totdat u zich afmeldt voor het verzenden van marketinginformatie door ons. Onze wettelijke basis voor het verwerken van gegevens onder deze omstandigheden is toestemming.
 • Wanneer u een werknemer bent bij een van onze zakelijke contacten, kunnen we u marketinginformatie sturen om informatie te leveren over producten en diensten waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn in het kader van onze relatie met de organisatie waarvoor u werkt, totdat u ervoor kiest om u af te melden voor dergelijke communicatie. Onze wettelijke basis voor het verwerken van gegevens onder deze omstandigheden is ons legitieme belang bij het communiceren met bestaande zakelijke klanten over producten en diensten die we aanbieden.
 • Als u besluit om onze website te bezoeken, onze app te gebruiken of sociale mediasites buiten bp pulse te bezoeken en ervoor ervoor kiest om hiermee akkoord te gaan, kunnen we website- en app-informatie verwerken, inclusief informatie die als persoonlijke gegevens kan worden beschouwd. We verzamelen automatisch informatie over de browse-acties en -patronen van uw apparatuur, die we kunnen verzamelen door cookies die worden opgeslagen door uw internetbrowser of in apps op uw mobiele apparaat met behulp van apparaat-ID's. We kunnen deze informatie gebruiken om u meer gepersonaliseerde bp pulse aanbiedingen en advertenties te tonen. Wanneer u hierom wordt gevraagd in een bp pulse-app, kunt u ervoor kiezen om bp pulse toe te staan u deze gepersonaliseerde bp pulse-advertenties op uw telefoon te laten zien met behulp van uw mobiele apparaat-ID. U kunt zich altijd afmelden en uw voorkeur op elk gewenst moment wijzigen door naar uw app-instellingen te gaan.

Bij uw eerste bezoek aan onze website zullen wij u om toestemming vragen voor het gebruik van cookies om uw interactie met de site te beheren en te controleren. Wij bieden u informatie over het gebruik van cookies en bieden u een manier om te bepalen welke soorten cookies zijn toegestaan. We hebben volgens de wet het recht om cookies te gebruiken die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website, maar voor alle andere categorieën cookies zullen we uw toestemming vragen. Het accepteren van cookies (anders dan strikt noodzakelijke cookies) is volledig vrijwillig. Wij geven meer informatie over het gebruik van cookies in ons cookiebeleid van onze website. Onze wettelijke basis voor verwerking is toestemming

 

Verandering van doel

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we ze om een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als u uitleg wilt ontvangen over hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, neem dan contact met ons op. Als we uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en zullen we de wettelijke basis uitleggen die ons in staat stelt dit te doen. Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens zonder uw medeweten of toestemming kunnen verwerken wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

bp pulse hanteert een duidelijk bewaarbeleid om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens alleen worden bewaard zolang als nodig is voor het doel waarvoor dergelijke informatie wordt verzameld, waarna we deze niet-identificeerbaar maken of verwijderen. De werkelijke duur van het bewaren van gegevens is afhankelijk van het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van persoonsgegevens van opgenomen gesprekken, zullen we deze gesprekken na vier (4) maanden verwijderen.

 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

We sluiten een contract met derden om de servers te hosten die onze websites en app ondersteunen en om diensten te verlenen met betrekking tot andere aspecten van onze activiteiten. Het kan nodig zijn om uw persoonsgegevens met deze derden te delen in verband met de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet. Elke externe dienstverlener die we inschakelen, moet handelen in overeenstemming met onze schriftelijke instructies bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens en moet uw persoonlijke gegevens beschermen in overeenstemming met de contractueel vereiste beveiligingsmaatregelen. Als we uw persoonlijke gegevens opslaan of overdragen aan een externe dienstverlener buiten de Europese Economische Ruimte, hebben we waarborgen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens adequaat worden beschermd en een kopie van deze waarborgen is op verzoek beschikbaar. Voor meer informatie over een externe dienstverlener en de persoonlijke informatie die met hen wordt gedeeld, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens in de sectie “Vragen en klachten” hieronder. Voor de verkoop van producten en diensten via onze website en app delen wij betaalkaartgegevens met onze betaalkaartverwerkers en andere derden die mogelijk betrokken zijn bij de uitvoering van uw transactie. We zullen uw gegevens niet delen met derden voor marketingdoeleinden, tenzij we uw uitdrukkelijke toestemming hebben om dit te doen. Wanneer u hier toestemming voor geeft, kunnen we de gegevens die we verzamelen met betrekking tot uw surfgedrag (zoals hierboven beschreven) delen met onze vertrouwde dienstverleners om u relevantere en aantrekkelijkere bp pulse-advertenties en -aanbiedingen te tonen. We kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan elk lid van de bp Group, strategische partner(s) van bp of strategische sponsor(s) waar nodig in verband met de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet. Wanneer persoonsgegevens worden overgedragen binnen de bp Group, doen we dit onder een uitgebreid, flexibel en wereldwijd nalevingskader dat passende maatregelen en waarborgen implementeert (inclusief EU-standaardcontractbepalingen) om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. We kunnen uw persoonsgegevens ook bekendmaken aan derden:

 

 • Als we een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval we uw persoonlijke gegevens kunnen bekendmaken aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa; of
 • Als wij of vrijwel al onze activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval persoonsgegevens die door haar worden bewaard over onze klanten een van de overgedragen activa zijn; of
 • Als we verplicht zijn om uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; of
 • Om de rechten, eigendommen of veiligheid van bp pulse, haar klanten, personeel, leveranciers of anderen te beschermen en te verdedigen; om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of samen te werken met wetshandhavingsinstanties; of om zijn voorwaarden of andere overeenkomsten af te dwingen.

Uw persoonsgegevens kunnen worden verzonden naar een extern incassobureau om namens ons openstaande betalingen van u te innen. U wordt op de hoogte gebracht voordat we dit doen in overeenstemming met onze algemene voorwaarden.

 

Wijzigingen in onze privacyverklaring

We kunnen in de toekomst kleine wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring en zullen deze op deze pagina op onze website plaatsen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen, zullen we aanvullende stappen ondernemen om u te informeren.

 

Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die wij als volgt zullen handhaven. Houd er rekening mee dat rechten niet absoluut zijn en onderhevig zijn aan bepaalde kwalificaties en uitzonderingen.

 

Recht op informatie: U hebt het recht om duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie te ontvangen over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Onze privacyverklaringen, waaronder deze, zijn bedoeld om aan deze behoefte te voldoen.

 • Recht op inzage: U kunt ons vragen om een kopie van de persoonsgegevens die wij over u bewaren.
 • Recht op rectificatie: U kunt ons vragen om elke fout die u identificeert in de persoonlijke gegevens die we over u bewaren te corrigeren.
 • Recht op verwijdering: U kunt ons vragen om gegevens die wij over u bewaren te verwijderen. We zullen dit doen tenzij we een dwingende reden hebben om deze te behouden (bijv. wettelijke vereiste, preventie van fraude).
 • Recht op beperking van de verwerking: U kunt ons vragen om te stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te verstrekken in een vorm die geschikt is voor gebruik door een andere organisatie.
 • Recht op bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij dit doen op grond van de wettelijke basis van gerechtvaardigd belang.

Als u contact met ons wilt opnemen in verband met het uitoefenen van een van deze rechten, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens. Mogelijk moeten we specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om een van uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden gedeeld met een persoon die geen recht heeft om ze te ontvangen. We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Soms kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder complex is of als u een aantal verzoeken hebt gedaan. In dit geval zullen we u op de hoogte stellen en u op de hoogte houden.

 

Vragen en klachten

Als u vragen of opmerkingen heeft over onze omgang met uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via de volgende gegevens:

 • Per e-mail: NLcharginghubs@bp.com
 • Per post: BP Europa SE – BP Nederland, t.a.v. bp pulse team, Postbus 1131, 3000 BC Rotterdam

 

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, kunt u een klacht bij ons indienen en u kunt hier ook een klacht indienen bij de Nederlandse privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Website links

Onze website en app kunnen links naar sites van derden bevatten. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op sites van derden. Als u een link naar een van deze sites van derden volgt, houd er dan rekening mee dat zij hun eigen privacyverklaringen hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor deze sites of hun privacyverklaringen of het gebruik van uw persoonlijke informatie.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 oktober 2022.