1. Home
  2. Producten en services
  3. bp Wagenparkoplossingen
  4. Tijdelijke promotie: voor € 50 gratis brandstof bij bp

Tijdelijke promotie: voor € 50 gratis brandstof bij bp

Vraag tijdens de promotie een tankpas aan en bp verlaagt de kosten van de eerste 5x tanken met maar liefst € 10,- per keer. Nieuwe klanten sturen we namelijk 5 vouchers toe van elk 1.000 FreeBees t.w.v. € 10,-. Dit bedrag kun je besteden aan brandstof, Carwash óf in de shop en bij onze partners.

€ 10,- minder betalen voor een tankbeurt bij bp

Hoe groot of klein jouw wagenpark ook is, op bp kun je rekenen voor een zakelijke tankpas die past bij jouw wensen. Binnen óf buiten Nederland. En voor tweewielers, personenauto’s en bestel- of vrachtwagens.

 

Om je keuze nog makkelijker te maken, verlagen we tijdelijk de eerste tankbeurten met € 10,- door je 1.000 gratis FreeBees mee te geven. Vijf tankbeurten lang! Dat betekent in totaal € 50,- dat je kunt besteden aan brandstof, Carwash of een lekkere lunch in de shop.

Hoe werkt de tijdelijke promotie?

1. Start de aanvraag

 

Meld jouw bedrijf aan voor een zakelijke tankpas van bp

2. Rond de aanvraag af

 

Zorg ervoor dat wij alle benodigde documenten ontvangen

3. Jij ontvangt de tankpas(sen)

 

Zodat jij gelijk geld en tijd bespaart met tanken bij bp

4. Wij sturen je de vouchers toe

Dat betekent 5x een 1.000 FreeBees voucher t.w.v. €10,- in handen

ACTIEVOORWAARDEN

 

Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de campagne “€50,- korting” (hierna: “Actie”), die georganiseerd wordt door BP Europa SE - BP Nederland, branche van BP Europa SE, gevestigd te Hamburg, kantoorhoudende aan de d’Arcyweg 76 te Europoort Rotterdam, geregistreerd in het handelsregister onder nummer 24489071, (hierna: “Organisator”). 

 

1. Algemeen

 

1.1 In de Actievoorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

 

Actie: de campagne “€50,- korting”, waarbij (nieuwe) Deelnemers een tankpas afnemen en daarvoor vijf papieren kortingsvouchers van ieder 1.000 Freebees toegestuurd krijgen, iedere kortingsvoucher vertegenwoordigt een waarde van €10,-. De Deelnemer kan vervolgens één kortingsvoucher per tankbeurt inzetten. 

 

Actieperiode: De periode waarin het mogelijk is om aan de Actie deel te nemen, te weten 16 mei t/m 16 juni 2022. Ontvangen kortingvouchers kunnen tot uiterlijk tot 31 December 2023 bij een tankbeurt worden ingeleverd om te laten scannen voor de korting.

 

Deelnemer: De natuurlijke of rechtspersoon die voldoet aan de vereisten om deel te nemen aan de Actie, zoals vermeld in artikel 2 van deze Actievoorwaarden, en die aan de Actie deelneemt.

 

1.2 De Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de Actieperiode te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van kosten en/of schade is gehouden jegens Deelnemer(s) of andere partijen. Wijziging of aanpassing van de Actie of Actievoorwaarden zal door de Organisator via haar website bekend worden gemaakt en zal nimmer ten nadele van de Deelnemers zijn.

 

1.3 Indien één of meer bepalingen van de Actievoorwaarden nietig of ongeldig is, dan tast dit niet de geldigheid van de overige Actievoorwaarden aan.

 

1.4 Behoudens opzet of grove schuld, zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor welke schade dan ook op enige wijze verband houdende met de Actie.

 

2. Deelname

 

2.1 Elk in Nederland woonachtig persoon, die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft en die gedurende de Actieperiode een zakelijketankpas af gaat nemten, is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen met in achtneming van hetgeen in deze Actievoorwaarden vermeld staat.

 

2.2 Personen, die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, die nog niet in het bezit zijn van een zakelijke tankpas en willen deelnemen aan de Actie kunnen een tankpas aanvragen via onze zakelijke pagina Ten behoeve van de aanvraag zal een aan de aanvrager gekoppeld kvk uittreksel en een VAT nummer moeten overhandigen.2.2 De Actieperiode loopt van 16 mei t/m 16 juni 2022.

 

2.3 Deelname aan de Actie is uitsluitend mogelijk tijdens de Actieperiode. Ontvangen kortingsvouchers kunnen tot 31 December 2023 bij een tankbeurt worden ingeleverd om te laten scannen voor de korting.

 

2.4 Er kan één kortingsvoucher per tankbeurt worden ingeleverd.

 

2.5 Door de aanvraag te doen voor een zakelijke pas verklaart de Deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden en is de Deelnemer gebonden aan de Actievoorwaarden.

 

2.6 Aan deelname zijn geen verdere kosten verbonden.

 

3. De Actie

 

3.1 De Actie is alleen geldig in Nederland.

 

3.2 Bij het worden van een tankende zakelijke BP klant derhalve zodra de tankpas besteld is - krijgt de klant kortingsvouchers toegestuurd met Freebees ter waarde van €10,- die kunnen worden ingewisseld bij de kassa bij een tankbeurt. Er geldt een maximum van één te scannen kortingsvoucher per tankbeurt.

 

3.3 De kortingsvouchers bestaan uit het volgende:

  • 5 x 1.000 FreeBees ter waarde van €10,- per kortingsvoucher

3.6 De kortingsvouchers zijn niet inwisselbaar voor geld.

 

4. Slotbepalingen

 

4.1 Over de waarde van de kortingsvouchers en de toekenning kan niet worden gecorrespondeerd.

 

4.2 De Organisator is gerechtigd Deelnemer(s) te diskwalificeren als zij van mening is dat de Deelnemer(s) niet conform de Actievoorwaarden handelen, dan wel indien de Deelnemers anderszins op onrechtmatige wijze deelnemen aan de Actie.

 

4.3 Voor vragen over deze actie kan de Deelnemer contact opnemen met onze BP Fleet klantenservice bereikbaar op 0800 - 020 36 31 (08.30 - 17.00) of e-mail cardsale@bp.com.

 

4.4 Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend bij de Organisator:

 

BP Europa SE – BP Nederland

T.a.v. Fleet Telesales

Postbus 1131

3000 BC Rotterdam

 

4.5 Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Rotterdam.

Hoe werkt de actie?

Rond de aanvraag voor een zakelijke tankpas van bp af op uiterlijk donderdag 30 juni 2022. Hierna vervalt de promotie. Het maakt niet uit of dit een BP Komfort, BP Plus of bp + Aral tankpas is. Andere bp tankpassen doen niet mee aan de promotie.

Is de aanvraag goedgekeurd dan sturen wij de tankpas(sen) toe zodat jij tijd en geld bespaart met tanken bij bp. Hierna sturen we je ook de FreeBees vouchers toe zodat je 1.000 FreeBees per transactie (minimaal 25 liter brandstof) spaart t.w.v. € 10,-.

 

Geld dat je kunt besteden aan brandstof, een wasbeurt of een heerlijke koffie bij bp.

 

Voor meer informatie kun je de Voorwaarden van deze promotie lezen.