1. Home
  2. Producten en services
  3. bp Wagenparkoplossingen
  4. Wagenparken met vrachtauto's en bussen
  5. Nieuws
  6. Duurzaamheidsrapport 2020

Duurzaamheidsrapport: nieuwe doelen en eerste successen

Zuinig, verantwoord en innovatief - kenmerken die het motto 'Vernieuwen van energie voor mensen en onze planeet ' onderstrepen. Zo willen we in de eerste plaats van bp uiterlijk in 2050 een klimaatneutraal bedrijf maken. Vorig jaar hebben we hiervoor tien doelen geformuleerd om op netto nul te komen. In ons nieuwe duurzaamheidsverslag hebben we nog tien punten toegevoegd om de planeet te beschermen en het leven van mensen te verbeteren.

Meer schone energie

We streven ernaar om tegen 2030 50 GW hernieuwbare opwekkingscapaciteit te hebben ontwikkeld - ruim genoeg om in de stroombehoeften van 36 miljoen mensen te voorzien.

Rechtvaardige transitie

We steunen de overeenkomst van Parijs, waarin het belang van een rechtvaardige transitie wordt erkend.

Duurzaam levensonderhoud

Ons doel is om meer dan 1 miljoen mensen te helpen een duurzaam bestaan op te bouwen.

Meer gelijkheid

Ons doel is meer diversiteit, gelijkheid en inclusie voor ons personeel en onze klanten, en om de diversiteit aan leveranciers te verhogen tot $ 1 miljard.

Verbeteren welzijn

We willen de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers, partners en lokale gemeenschappen verbeteren. We zullen hen ondersteunen om proactief hun fysieke en mentale gezondheid te verbeteren.

Lees meer Vrachtauto en Bussen nieuws

Verbeteren biodiversiteit

We willen een positieve impact hebben door onze acties om de biodiversiteit te herstellen, in stand te houden en te verbeteren.

Waterpositief in 2035

We streven ernaar om meer zoet water aan te vullen dan we verbruiken tijdens onze activiteiten.

Opkomen voor op de natuur gebaseerde oplossingen

We streven ernaar om op de natuur gebaseerde oplossingen (NbS) te gebruiken om waarde te leveren en bij te dragen aan de doelstellingen van onze mensen en de planeet in onze activiteiten en via onze zakelijke activiteiten.

Circulariteit bevorderen

We willen materialen langer in gebruik houden en er gedurende hun hele levenscyclus zorgzaam mee omgaan.

Duurzaam inkopen

We werken samen met onze belangrijkste leveranciers om duurzame praktijken te verankeren, waarbij we ons richten op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het vergroten van de circulariteit van wat we kopen.

 

'De richting is bepaald. We gaan naar Net Zero in 2050 of eerder. Er is geen weg terug."

Bernard Looney, voormalig CEO bp

Ook ons huidige duurzaamheidsverslag laat zien dat we niet alleen aankondigingen doen, maar al eerste successen hebben geboekt. Het aandeel van onze klimaatneutrale zakelijke transacties is gestegen tot 16 procent en we hebben in 2020 870 miljoen Euro geïnvesteerd om op de ingeslagen weg verder te gaan. Dit omvat zowel wind- en zonne-energie als waterstofprojecten.
Heb je vragen over de duurzame koers van bp? Neem contact op met ons Business Service Centre op 0800 - 020 36 31.