1. Home
  2. Samenleving
  3. Wild Port of Europe

Wild Port of Europe

sdr

bp sponsort het brede natuurfilm- en mediaproject ‘Wild Port of Europe - De Nieuwe Wildernis 2.0’. Dit betreft een bioscoopfilm met daaraan verbonden lesmateriaal voor basis- en voortgezet onderwijs over de spectaculaire veerkracht en dynamiek van de natuur in het grootste en drukste industriegebied van Europa, dat zich uitstrekt van Maasvlakte 2 in Rotterdam tot de havens van Moerdijk. De film wordt geproduceerd door EMS FILMS en Veldkijker. 

 

bp draagt bij aan het totale budget van dit project en stelt daarnaast het terrein van haar raffinaderij in de Europoort beschikbaar voor het maken van filmopnames van de flora en fauna.

 

Durf, pioniersgeest en aanpassingsvermogen

Wild Port of Europe speelt zich af in twee werelden die op het eerste gezicht onverenigbaar lijken: de wereld van de zware industrie aan de ene kant en die van de vrije en spontane natuur aan de andere kant. De film laat zien hoe de natuur zich in het economische hart van Europa even dynamisch ontwikkelt als de menselijke bedrijvigheid. Dit stelt bijzondere eisen aan de ‘bewoners’ en vraagt om durf, pioniersgeest en een groot aanpassingsvermogen.  Dat dit goed lukt, blijkt uit het feit dat het gebied inmiddels is uitgegroeid tot een van de soortenrijkste gebieden in Europa.

 

Bron van inspiratie

bp is door haar raffinaderij nauw verbonden met het industriegebied Rotterdam-Moerdijk en levert graag haar bijdrage aan het in beeld brengen van de onverwachte natuur in dit gebied, zodat iedereen hiervan kan genieten. Het op de film gebaseerde lesmateriaal zal schoolkinderen in het hele land bewust maken van de kracht van de natuur in dit gebied en hiermee als bron van inspiratie voor hen dienen. De film wordt naar verwachting in het najaar van 2021 gelanceerd; het educatieve pakket een half jaar eerder.

 

Hieronder een gesprek tussen Ruben Beens (CEO bp Nederland) en Willem Berents (regisseur).