1. Home
  2. Wie wij zijn
  3. Energie

Energie

We streven ernaar om in 2030 een heel ander energiebedrijf te zijn door het opschalen van investeringen in CO2-arme activiteiten, ons te richten op hoogwaardige olie- en gasproductie en vaart te maken met het reduceren van emissies. Met onze nieuwe strategie zullen we de komende tien jaren belangrijke stappen zetten richting het waarmaken van onze #bpNetZero ambitie.
Reimagining bp

Omvormen van ons bedrijf

In februari hebben we onze ambitie bekendgemaakt om in 2050 of eerder een net zero bedrijf te zijn en de wereld te helpen hetzelfde doel te bereiken. Om deze ambitie waar te maken, hebben we onze nieuwe strategie gelanceerd die ons bedrijf binnen tien jaar zal omvormen van een internationaal oliebedrijf tot een geïntegreerd energiebedrijf dat zich richt op het leveren van oplossingen voor klanten.

Activiteiten Nederland

Eind 2021 heeft bp in Amsterdam de eerste drie bp pulse snellaadpleinen geopend. In totaal zijn er 22 snelladers beschikbaar, met elk een capaciteit van 150kW. In totaal zijn er 44 snellaadpunten. Er is dus veel plek en door de centrale ligging aan de Ring van Amsterdam passen ze goed bij de hoofdstad, die voorop loopt in verduurzamen. Meer bp pulse snellaadpleinen volgen snel, allemaal rondom steden in Nederland.

 

We participeren in het H-vision project, dat zich richt op grootschalige productie en toepassing van blauwe waterstof. Hiermee zal de industrie in de haven van Rotterdam haar CO2 uitstoot nog vóór 2030 aanzienlijk kunnen verlagen.

 

HyCC en bp hebben een joint development agreement gesloten voor de verdere ontwikkeling van H2-Fifty, een 250-megawatt installatie voor de productie van groene waterstof uit water en hernieuwbare energie. H2-Fifty zal significant bijdragen aan de vergroening van de industrie en mobiliteit in het havengebied van Rotterdam.

 

We volgen de ontwikkelingen (infrastructuur, regelgeving en financiering) rondom CCUS (afvang, gebruik en opslag van CO2) met belangstelling en zijn nauw betrokken bij het PORTHOS project (o.a. delen van kennis en expertise).

 

Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor de ontkoppeling van restwarmte van de raffinaderij, zodat andere bedrijven, tuinbouw en huishoudens in de regio hiervan gebruik kunnen maken.

 

Samen met de Universiteit van Utrecht onderzoeken we de technische en financiële haalbaarheid van het gebruik van elektrische boilers (in plaats van bijvoorbeeld go-generation units) in olie-industrie processen.

 

De Nederlandse vestiging van Lightsource bp – een wereldwijde marktleider in de ontwikkeling en het beheer van grootschalige zonne-energie projecten – richt zich op het versnellen van de energietransitie door de levering van zonne-energie. De focus in Nederland ligt op de ontwikkeling en realisatie van grond-, dak- en watergebonden zonneparken.