1. Home
  2. Wie wij zijn
  3. Energie

Energie

Een van de grootste vraagstukken van deze tijd betreft klimaatverandering. Terwijl de wereld meer energie vraagt om haar snelle groei mogelijk te maken, vraagt ze ook om minder emissies en een pad naar een toekomst met een lage CO2 uitstoot. Bij BP gaan we deze tweeledige uitdaging graag aan en kiezen wij ervoor om onderdeel te zijn van de oplossing.

 

Om significant lagere emissies te kunnen realiseren, moet ieder type energie schoner en beter worden. Het is niet voldoende om ons alleen op duurzame energievormen te richten. Daarbij realiseren we ons dat we dit niet alleen kunnen oplossen: samenwerking met andere partijen is essentieel om vooruitgang te boeken.

 

In dit kader voert BP wereldwijd binnen al haar activiteiten grote veranderingen door. We verminderen de emissies van onze eigen activiteiten; we verbeteren onze producten om onze klanten te helpen hun emissies te verlagen; en we ontwikkelen koolstofarme bedrijfsactiviteiten.

 

Lees hier meer over BP’s rol in de energietransitie.

Energietransitie

Activiteiten Nederland

In Nederland past BP binnen al haar activiteiten de best beschikbare technieken toe om haar energie efficiëntie te optimaliseren. 

 

We participeren in het H-vision project, dat zich richt op grootschalige productie en toepassing van blauwe waterstof. Hiermee zal de industrie in de haven van Rotterdam haar CO2 uitstoot nog vóór 2030 aanzienlijk kunnen verlagen.

 

Samen met Nouryon en het Havenbedrijf Rotterdam voeren we bovendien een haalbaarheidsstudie uit naar de productie van groene waterstof via electrolyse voor onze raffinaderij in Rotterdam.

 

We volgen de ontwikkelingen (infrastructuur, regelgeving en financiering) rondom CCUS (afvang, gebruik en opslag van CO2) met belangstelling en zijn nauw betrokken bij het PORTHOS project (o.a. delen van kennis en expertise).

 

Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor de ontkoppeling van restwarmte van de raffinaderij, zodat andere bedrijven, tuinbouw en huishoudens in de regio hiervan gebruik kunnen maken.

 

Samen met de Universiteit van Utrecht onderzoeken we de technische en financiële haalbaarheid van het gebruik van elektrische boilers (in plaats van bijvoorbeeld go-generation units) in olie-industrie processen.

 

De Nederlandse vestiging van Lightsource BP – een wereldwijde marktleider in de ontwikkeling en het beheer van grootschalige zonne-energie projecten – richt zich op het versnellen van de energietransitie door de levering van zonne-energie. De focus in Nederland ligt op de ontwikkeling en realisatie van grond-, dak- en watergebonden zonneparken.