Actievoorwaarden “Tijd voor BBQ! - Spaar nu voor BBQ-tools”

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Tijd voor BBQ! – Spaar nu voor BBQ-tools” die georganiseerd wordt door BP Europa SE - BP Nederland, branch van BP Europa SE, gevestigd te Hamburg, kantoorhoudende aan de d’Arcyweg 76 te Europoort-Rotterdam (‘BP’).

 • Deze actie loopt vanaf 3 mei t/m 15 augustus 2017.
 • De deelnemende bemande BP stations zijn herkenbaar aan het promotiemateriaal.
 • Bij elke 10 liter getankte brandstof ontvangt u 1 actiesticker. Deze actiestickers plakt u op de spaarkaart. Bij 10 actiestickers is de spaarkaart vol en kunt u één van de BBQ-tools tegen een bijbetaling aanschaffen, zolang de voorraad strekt.
 • Voor FreeBees-spaarders is de spaarkaart vol bij 5 actiestickers. Op vertoon van hun FreeBees-kaart en tegen inlevering van een spaarkaart met 5 actiestickers kunnen zij één van de BBQ-tools tegen een bijbetaling aanschaffen, zolang de voorraad strekt.
 • Maximaal kunnen 10 stickers per tankbeurt gespaard worden.
 • De BBQ-tools kunnen gespaard worden, zolang de voorraad strekt:

- Bestekset: € 9,99
- BBQ-accessoires: € 11,99
- Koeltas: € 9,99
- Zout- en pepermolen: € 4,99

 • De verkrijgbaarheid van de BBQ-tools bij BP geldt uitdrukkelijk zolang de voorraad strekt.
 • Op de website www.bp.nl/bbq en freebees.nl/bbq kunnen geregistreerde FreeBees-spaarders hun FreeBees-kaartnummer invoeren en zodoende kans maken op een BBQ- masterclass voor 2 personen verzorgd door Julius Jaspers of op een BBQBijbel van Julius Jaspers. Uit alle ingevulde FreeBees-kaartnummers worden totaal 25 arrangementen voor 2 personen getrokken en 50 BBQBijbels getrokken. Deze winnaars van de masterclass worden persoonlijk geinformeerd over de inhoud en datum van deze avond, de winnaars van de BBQBijbel krijgen deze toegestuurd naar een door de winnaars op te geven adres.
 • De consumentenwaarde van de masterclass is € 100,00 per persoon, de consumentenwaarde van de BBQBijbel is € 29,99 per stuk.
 • De trekking van de winnaars vindt plaats op 12 juni 2017 door een onafhankelijke partij.
 • De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
 • Voor deelname aan de masterclass dient de deelnemer 18 jaar of ouder te zijn.
 • Deelnemers dienen woonachtig te zijn in Nederland.
 • Eventuele verschuldigde kansspelbelasting wordt betaald door BP.
 • BP en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze verband houdende met deze actie.
 • BP is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 • Voor vragen kunt u bellen met 0800-2727270.