Actievoorwaarden “Van Dobben stop & win”

De volgende actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Van Dobben stop & win” van Wild Bean Cafe van BP Europa SE - BP Nederland, branche van BP Europa SE, gevestigd te Hamburg, kantoorhoudende aan d’ Arcyweg 76, Havennummer 6425, 3198 NA Europoort Rotterdam (‘BP’), hierna verder te noemen: “organisator”.

Met de “Van Dobben stop & win”-actie wil de organisator het Van Dobben assortiment – zoals dit verkrijgbaar is bij de Wild Bean Cafes van tankstations van BP – onder de aandacht brengen. Door deel te nemen aan de actie verklaart u kennis te hebben genomen van deze actievoorwaarden en gaat u akkoord met de toepasselijkheid ervan op de overeenkomst die tussen u en organisator tot stand komt in het kader van de actie.

Wij raden u aan om deze algemene voorwaarden zorgvuldig door te lezen, voordat u deelneemt aan de “Van Dobben stop & win”-actie.

Actieperiode

De actie start op donderdag 21 september 2017 en eindigt op 15 november 2017 om middernacht.

Hoe werkt het?

De actie werkt als volgt:

 1. Om deel te kunnen nemen dient u bij een Wild Bean Cafe van BP in Nederland één van de volgende snacks uit het deelnemende Van Dobben assortiment te bestellen: Van Dobben rundvleescroquet, Van Dobben satécroquet, Van Dobben luxe kaassoufflé of Van Dobben gehaktstaaf.
 2. Zodra u heeft afgerekend, ontvangt u een “Van Dobben stop & win”-kanskaart.
 3. Open de kanskaart om te zien of u gewonnen heeft.
 4. De kanskaart toont een van de volgende drie opties:
  a. Helaas (u heeft geen prijs gewonnen)
  b. U heeft een gratis snack gewonnen (inclusief barcode)
  c. U heeft een weekend weg gewonnen
 5. Heeft u een gratis snack gewonnen? Dan kunt u de kanskaart bij de deelnemende BP tankstations met een Wild Bean Cafe inleveren voor één van de volgende Van Dobben snacks: Van Dobben rundvleescroquet, Van Dobben satécroquet, Van Dobben luxe kaassoufflé of een Van Dobben gehaktstaaf. Hiervoor dient u de kanskaart af te geven bij de kassa. De medewerker scant de barcode en vervolgens ontvangt u de gratis snack.
 6. Heeft u een weekend weg als prijs gewonnen? Neem dan contact op met  Van Dobben om uw weekendje weg te claimen. U kunt dat doen via het volgende telefoonnummer: +31 (0) 13 46 40 680 of e-mailadres: info@vandobben.nl. U heeft tot 31 december 2017 het recht om deze prijs te claimen. Indien deze prijs niet binnen voormelde periode wordt geclaimd, vervalt het recht op de prijs.

Spelregels

Net zoals bij iedere actie, gelden ook voor de “Van Dobben stop & win”-actie een aantal regels:

 1. De actie loopt van 21-9-2017 t/m 15-11-2017. Gedurende deze periode kunt u zo vaak mee doen als u wilt.
 2. Om deel te kunnen nemen aan de actie, dient u de minimum leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. Bent u nog geen 18 jaar? Dan heeft u toestemming van een ouder of voogd nodig om deel te kunnen nemen.
 3. U ontvangt alleen een kanskaart als u een snack uit het deelnemende Van Dobben assortiment bestelt. Per snack ontvangt u maximaal 1  kanskaart.
 4. Per kanskaart kan maximaal 1 prijs worden geclaimd.
 5. De kanskaart die recht geeft op een gratis snack, kan uiterlijk tot en met 30-11-2017 worden ingeleverd bij de deelnemende Wild Bean Cafes van BP binnen Nederland.
 6. Deze actie geldt uitsluitend binnen Nederland en alleen bij Wild Bean Cafes van BP. De actie kan niet worden gecombineerd met andere (kortings)acties.
 7. Een gewonnen prijs is niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld of andere producten en/of diensten.
 8. Over de uitslag van de “Van Dobben stop & win”-actie kan niet worden gecommuniceerd.
 9. Een lijst van deelnemende Wild Bean Cafes treft u aan op: www.wildbeancafe.nl/vandobben.

Prijzen

In totaal zullen er 10.010 prijzen worden uitgereikt:

 • Van Dobben-snack naar keuze (rundvleescroquet, satécroquet, luxe kaassoufflé of gehaktstaaf) (10.000 stuks)
 • Weekendje Weg (10 stuks)

De Van Dobben-snack naar keuze kan uitsluitend worden geclaimd bij een deelnemend Wild Bean Cafe bij een BP tankstation in Nederland. Deze prijs kan uiterlijk t/m 30 november 2017 worden ingewisseld. Indien deze prijs niet binnen voormelde periode wordt ingewisseld, vervalt het recht op de prijs. Deze prijs vertegenwoordigt een waarde van €2,- per stuk.

De deelnemer ontvangt het Weekendje Weg in de vorm van een cheque die inwisselbaar is bij een willekeurig Center Parcs vakantiepark in Nederland. De cheque zal per post aan de winnaar worden toegezonden. De cheque moet binnen 6 maanden na ontvangst van de cheque worden ingewisseld. Indien deze prijs niet binnen voormelde periode wordt ingewisseld, vervalt het recht op de prijs. Deze prijs vertegenwoordigt een waarde van maximaal € 500 en geeft de winnaar recht op een verblijf van 3 nachten voor 4 tot 6 personen in een Comfort of Premium cottage bij één van de Center Parcs vakantieparken in Nederland.

U heeft tot 31 december het recht om het weekendje weg te claimen. Indien deze prijs niet binnen voormelde periode wordt geclaimd, vervalt het recht op de prijs.

Persoonsgegevens

Wanneer u één van de 10 hoofdprijzen (Weekendje Weg) claimt, zullen wij u om uw winnende voucher en om de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Volledige naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bent u nog geen 18 jaar? Dan heeft u toestemming van een ouder of voogd nodig om uw prijs te claimen en voordat we uw persoonsgegevens mogen verzamelen. Uw ouder of voogd zal hiertoe schriftelijk toestemming moeten verlenen. Indien blijkt dat u minderjarig bent, zullen we daarom om de contactgegevens van een ouder of voogd vragen.

Kansspelbelasting

Over de gewonnen prijzen is de deelnemer geen kansspelbelasting verschuldigd. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting zal door de organisator worden voldaan.

Klachten en/of opmerkingen

Ondanks onze inspanningen rondom deze “Van Dobben stop & win’’-actie kan het gebeuren dat u niet tevreden bent en een klacht of opmerking hebt. Wij willen u vragen deze met ons te delen via e-mail: consumentenservice@bp.com of telefonisch via: 0800-2727270. De organisator zal zich inspannen uw klacht naar tevredenheid af te handelen.

Wijziging van de actievoorwaarden en overige

 1. De organisator is gerechtigd om deze actievoorwaarden, waaronder de actieperiode, te wijzigen en/of de actie op te schorten of te beëindigen zonder daarmee tot enige compensatie aan de deelnemer gehouden te zijn. De actievoorwaarden mogen tijdens de actieperiode niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.
 2. De gewijzigde actievoorwaarden worden in elk geval gepubliceerd op: www.wildbeancafe.nl/vandobben. Na het wijzigen van de actievoorwaarden gelden alleen de gewijzigde voorwaarden en vervallen de oude.
 3. De organisator behoudt zich het recht voor om personen zonder opgave van redenen uit te sluiten van deelname aan de actie en zonder daarmee tot enige compensatie gehouden te zijn.
 4. “BP”, “Wild Bean Cafe” en “Van Dobben” zijn geregistreerde en gedeponeerde merknamen. Deze merknamen mogen niet zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de rechthebbende worden gebruikt.
 5. De organisator handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 6. Op de actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de organisator.
 7. Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.
 8. Meer informatie omtrent de “Van Dobben stop & win”-actie tref je aan op de website: www.wildbeancafe.nl/vandobben