Pytania i odpowiedzi skierowane do klientów posiadających karty paliwowe

Których produktów dostępnych na stacjach dotyczy dezaktywacja kodu usługi 65 na kartach paliwowych?

Dezaktywacja dotyczy wyłącznie produktów niezwiązanych z użytkowaniem pojazdów. Poniżej przedstawiamy tabelę szczegółowo opisującą dostępność poszczególnych produktów i usług.

Kod usługi 60-64: produkty nadal dostępne z kartami paliwowymi BP

Produkty i usługi związane z pojazdami takie jak:

 • Paliwa*, oleje i materiały eksploatacyjne (* w tym LPG/CNG, ładowanie pojazdów elektrycznych, tankowanie wodorem itp.)
 • Części samochodowe i akcesoria
 • Usługi myjni samochodowych
 • Pomoc w naprawach i awariach (w tym naprawy i odholowanie)
 • Opłaty drogowe (w tym przejazdy przez tunele, mosty/przewóz promem i usługi łączone (transport samochodów ciężarowych na promach i w pociągach))
 • Pojazdy zastępcze
 • Usługi parkingowe
 • Usługi kontroli granicznej
 • Usługa ochrony przedmiotów niebezpiecznych lub wartościowych

Kod usługi 65: produkty dostępne przy alternatywnych metodach płatności

Produkty niezwiązane z pojazdami takie jak:

 • Żywność
 • Napoje
 • Tytoń
 • Gazety
 • Mapy
 • itp.

Czy dezaktywacja kodu usługi 65 nastąpi we wszystkich państwach członkowskich UE jednocześnie?

Tak, zmiany systemowe zostaną wprowadzone centralnie w przypadku wszystkich państw członkowskich UE, czego skutkiem będzie jednoczesna dezaktywacja kodu usługi 65 w dniu 5 grudnia 2017 r.

Dlaczego dezaktywacja kodu usługi 65 zostanie przeprowadzona przed datą wejścia w życie PSD2 tj. 13 stycznia 2018 r.?

Ze względu na kwestie techniczne dezaktywacja jest możliwa najpóźniej w dniu 5 grudnia 2017 r.

Czy klienci BP zamieszkujący teren Wielkiej Brytanii są objęci zmianami?

PSD2 zostanie wdrożona w Wielkiej Brytanii w tym samym czasie, co w przypadku innych państw członkowskich UE. Bez względu na jakiekolwiek negocjacje w sprawie Brexitu, finansowy organ regulacyjny Wielkiej Brytanii tj. FCA przyjmuje PSD2.

Czy klienci BP zamieszkujący teren Szwajcarii są także objęci zmianami?

Szwajcaria nie należy do państw członkowskich UE, stąd nie jest objęta PSD2. Za pomocą kart paliwowych wydanych w Szwajcarii można nadal dokonywać zakupów produktów objętych kodem usługi 65, jednak tylko na terenie tego państwa, w przeciwieństwie do państw członkowskich UE.

Czy za pomocą międzynarodowych kart paliwowych wydanych na terenie UE można płacić za produkty i usługi objęte kodem 65 w Szwajcarii?

Nie. Kartami paliwowymi wydanymi przez państwa członkowskie UE nie można dokonywać zakupów produktów niezwiązanych z użytkowaniem pojazdu zarówno na terenie UE jak i poza nim.

Wpływ na klienta

Czy w związku ze zmianą karty paliwowe zachowują ważność czy zostaną wymienione?

Wszystkie karty paliwowe z kodem usługi 65 zachowują ważność do upływu daty ważności na nich widniejącej, a od 5 grudnia 2017 r. będą służyły jako karty paliwowe z kodem usługi 64.

Konkurencja i partnerzy

Czy wycofanie kodu usługi 65 dotyczy również kart ROUTEX wydawanych przez OMV, ENI czy Circle K lub innych kart paliwowych wydawanych przez podmioty niezależne (np. UTA, DKV)?

Każdy podmiot wydający karty paliwowe jest odpowiedzialny za zgodność transakcji przeprowadzanych kartami przez swoich klientów. Część podmiotów wydających karty mogła wybrać inny sposób dostosowania swoich działań do nowego przepisu, a co za tym idzie umożliwiać zakupy produktów objętych kodem 65 za pomocą kart.

Perspektywy

Czy użytkownicy kart paliwowych będą mogli w przyszłości kupować produkty objęte kodem usługi 65?

Firma BP analizuje obecnie możliwość zostania licencjonowanym dostawcą usług płatniczych. Jeżeli tak się stanie, to posiadacze kart paliwowych będą mogli za ich pomocą znów kupować wszystkie produkty i usługi objęte kodem 65.