Kontakt

Szanowny Kliencie, Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna. Jeśli chcesz się nią podzielić prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta BP lub na podane adresy e-mail.

Karty paliwowe

W przypadku chęci nawiązania współpracy dotyczącej karty paliwowej (flotowej) Routex, rozliczeń kart Routex lub pytań dotyczących korzystania z takiej karty prosimy o kontakt na adres karty@bp.com

Reklamacje

W przypadku chęci złożenia reklamacji na funkcjonowanie naszych stacji prosimy o kontakt pod adres reklamacje@bp.com Prosimy by w zgłoszeniu ująć datę i miejsce zdarzenia, opis sytuacji oraz informację o preferowanej formie kontaktu.

Oferty współpracy

W przypadku chęci przedstawienia oferty współpracy, oferty sponsoringowej lub innych zapytań prosimy o kontakt na adres kontakt@bp.com

Faktury

W przypadku konieczności wystawienia faktury do paragonu prosimy o kontakt bezpośrednio ze stacją na której odbyło się tankowanie. Jeśli potrzebujecie Państwo duplikatu faktury dla Klienta indywidualnego prosimy o kontakt na adres faktury@bp.com

Centrum Obsługi Klienta

801 11 47 47

Opłata jak za jedną jednostkę taryfikacyjną, niezależnie od czasu trwania połączenia.

(22) 558 00 42

Opłata zgodnie z taryfą osoby dzwoniącej. 
Godziny pracy infolinii: dni powszednie 8:00 - 19:00, soboty 9:00-14:00.

BP Europa SE Oddział w Polsce

Ul. Jasnogórska 1
31-358 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 345546
NIP 972-086-54-31

Spółka macierzysta: BP Europa SE, Überseeallee 1, 20457 Hamburg, Niemcy, VAT-No DE 118616994, Kapitał zakładowy 639.875.370 €. (wpłacony w całości), Sąd Rejonowy w Hamburgu RHB 113611