Wybory uzupełniające do Rady Pracowników

2014-06-05

W dniach 26 i 27 czerwca 2014 r. przeprowadzone zostaną WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY PRACOWNIKÓW BP POLSKA SERVICES SP. Z O.O. 

Wybory mają na celu wyłonienie 1 członka Rady Pracowników na okres do 21 października 2015 r., tj. do upływu 4-letniej kadencji członków Rady Pracowników dla BP Polska Services Sp. z o.o., wyłonionych w wyborach w dn. 19-20 października 2011 r.

Więcej informacji na stronach wewnętrznych.