Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2018 dla BP w Polsce

2018-12-13

Podczas uroczystej Gali Finałowej Symbol 2018 firma BP Europa SE, Oddział w Polsce otrzymała prestiżową nagrodę Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2018.

Odpowiedzialność społeczna jest elementem naszej tożsamości  - mówiła na uroczystej Gali Symbol 2018 Barbara Wiążewska, Dyrektor Generalna działu Retail w BP w Polsce - przejawiającym się w różnych aspektach: w kulturze organizacji opartej na szacunku, relacjach z wszystkimi, z którymi współpracujemy. Ale nade wszystko w naszym zaangażowaniu w działalność społeczną. 

BP na całym świecie, w tym i w Polsce angażuje się w rozwiązywanie lokalnych, społecznych problemów poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie budowania narzędzi pomocy wraz z wybranymi organizacjami społecznymi,  promocję mądrego pomagania, a także wspieranie swoich pracowników i wskazanych przez nich problemów i z odpowiedzialnością podchodzi do ochrony środowiska.

Nasi partnerzy społeczni, z którymi pracujemy od ponad 20 lat podkreślają naszą lojalność – dodała Dyrektor Generalna -  3 statuetki Dobroczyńcy roku a teraz nagroda Symbol 2018 są dla nas zobowiązaniem. 

Na całym świecie wszystkich nas obowiązują te same wartości, spisane w kodeksie postępowania. Staramy się jak najlepiej łączyć możliwości, jakimi dysponujemy z naturą skłonną do pomocy i realnymi potrzebami. Nasze działania najlepiej opisuje jedna liczba. Od 1996 roku na projekty społeczne realizowane w Polsce wydaliśmy ponad 40 milionów złotych. 

Symbol 2018, wraz z rozszerzeniem nazwy o daną kategorię, to ogólnopolski medialny program promocyjny prowadzony od 8 lat przez redakcję „Monitora Rynkowego”, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z „Dziennikiem Gazetą Prawną” i „Monitora Biznesu”, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z „Rzeczpospolitą”. Symbole są wyrazem docenienia dotychczasowych działań i osiągnięć. Honorowane są te firmy i instytucje, których marka stała się reprezentatywna i tożsama z działalnością całej branży.