Kontakty dla prasy

Dorota Adamska

Public Relations Manager, 
Dział Public Relations 
BP Europa SE, Oddział w Polsce
+48 12 6191311

Magdalena Kandefer-Kańtoch

Rzecznik Prasowy, 
Dział Public Relations 
BP Europa SE, Oddział w Polsce
+48 12 6191312

Magdalena Żelaszczyk

CIC agencja PR
+48 501 725991