1. Strona główna
  2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach BP IDP

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach BP IDP

Informacje ogólne
 

Dziękujemy za wizytę na stronie https://id.bp.com należącej do spółki:

 

BP p.l.c., 1 St James’s Square, Londyn SW1Y 4PD.

Spółka BP p.l.c. jest zarejestrowana w Wielkiej Brytanii pod numerem 102498.

 

Bardzo poważnie traktujemy prywatność użytkowników i dlatego chcemy, aby znali oni nasze praktyki w zakresie przetwarzania danych osobowych. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia sposób, w jaki to robimy.

Dane osobowe, które zbieramy i wykorzystujemy

Ta strona umożliwia dobrowolną rejestrację do usług lub aplikacji mobilnych oferowanych przez BP, Castrol lub Aral. Po rejestracji użytkownika w dowolnej mobilnej aplikacji BP dane użytkownika służace do logowania będą
powiązane z danymi zarejestrowanymi w innych usługach lub aplikacjach mobilnych, tak aby utworzyć jedno konto
dla wszystkich usług i aplikacji, co stanowi realizację celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu BP

 

Jeśli użytkownik zdecyduje się na rejestrację do którejkolwiek z mobilnych usług lub apliakcji BP, zostanie poproszony o podanie określonych ograniczonych danych osobowych, które są niezbędne do zapewnienia dostępu do wybranej usługi lub aplikacji mobilnej. Ponadto będziemy zbierać i przechowywać informacje dotyczące zgody użytkownika dla każdej usługi/aplikacji, do której
użytkownik się zarejestrował.

 

Jeśli jakikolwiek formularz zbierający dane osobowe użytkownika pozwala na dobrowolne przekazanie
przez użytkownika dodatkowych informacji, prosimy o podanie tych informacji, ponieważ pozwolą nam one na podniesienie jakości świadczonych usług. Jednak
podanie tych danych jest w pełni dobrowolne.

Informacje o ruchu w witrynie oraz pliki cookie

Aby dowiedzieć się więcej o : plikach cookie i podobnych technologiach, zalecamy wejście na następującą stronę firmy zewnętrznej: www.allaboutcookies.org.

 

Podobnie jak wiele stron internetowych, strona ta wykorzystuje pliki cookie do różnych celów. Technologie te gromadzą informacje o urządzeniach użytkownika oraz jego interakcjach na naszej stronie.

Komu udostępniamy dane osobowe użytkowników i gdzie one trafiają?

Dane rejestracyjne użytkownika będą udostępniane tylko upoważnionym zespołom mającym oparte o role uprawnienia dostępu, które zostały ograniczone
wyłącznie do potrzeb funkcjonalnych.

 

Wszelkie dane osobowe przesyłane przez użytkownika na tej stronie będą bezpiecznie przekazywane naszym międzynarodowym usługodawcom zlokalizowanym w
Stanach Zjednoczonych, którzy stosują się do postanowień Tarczy Prywatności UE-USA.

 

Wewnętrzne transfery danych w grupie BP są zgodne z Wiążącymi Regułami Korporacyjnymi (Binding Corporate Rules, BCR) BP, które gwarantują odpowiedni
poziom ochrony danych.

 

Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania danych osobowych użytkownika w sposób wymagany przepisami prawa lub gdy w uzasadniony sposób uznamy, że
takie ujawnienie jest konieczne w związku z ochroną naszych praw i/lub uzyskania zgodności z wymogami postępowania sądowego, nakazu sądowego,
żądaniem organu regulacyjnego lub inną procedurą prawną wszczętą wobec BP. W przypadku
przejęcia, sprzedaży lub zakupu naszej firmy możemy ujawnić dane osobowe nowemu (lub przyszłemu) właścicielowi firmy.

Aby uzyskać informacje dotyczące polityki 
prywatności firmy BP North America Products, Inc., click here.

Jak długo przechowujemy dane użytkownika?

Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak długo będziesz utrzymywać swoje konto aktywne. Konta, które nie były używane przez 4 lata, zostaną automatycznie zdepersonalizowane/usunięte.

Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z usługi lub mobilnej aplikacji BP, możemy zachować „niektóre dane użytkownika, niezbędne abyśmy mogli uszanować jego preferencje.

Prawa użytkownika, sposób składania skarg oraz kontaktu z nami

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i żądania sprostowania tswoich danych osobowych, jeśli są one nieprawdziwe lub niekompletne. W przypadkach okreśłonych w przepisach Użytkownik ma również prawo żądania aby jego dane były usunięte. Użytkownik może również w dowolnym momencie
zrezygnować z rejestracji w usługach i aplikacjach BP, co skutkować będzie niezwłocznym usunięciem rejestracji i uprawnień użytkownika.

 

Użytkownik mieszkający w Unii Europejskiej ma również prawo do zgłoszenia swoich wątpliwości dotyczących ochrony prywatności bezpośrednio do krajowego organu ochrony danych. W przypadku pytań lub wątpliwości
dotyczących prywatności prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem 
accounts_team@bp.com.

Zmiany w oświadczeniu o ochronie prywatności
Możemy okresowo aktualizować niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności. Wówczas zalecimy użytkownikowi ponowne wejście na stronę w celu zapoznania się z najnowszą wersją.