1. Strona główna
  2. Kim jesteśmy
  3. Nowoczesne technologie

Nowoczesne technologie

Enabling production optimization with APEX
Technologia jest obecna we wszystkich obszarach naszej działalności – od bezpiecznego odkrywania i eksploatacji złóż ropy i gazu po energię alternatywną, technologie cyfrowe oraz niskoemisyjne paliwa i produkty

Mamy bogate doświadczenie i szeroką wiedzę techniczną dotyczącą ropy naftowej i gazu ziemnego, obejmującą obrazowanie ruchów sejsmicznych oraz zaawansowane metody wydobycia ropy naftowej w segmencie Upstream, oraz nowoczesne paliwa, smary i procesy produkcji wyrobów petrochemicznych w segmencie Downstream; prowadzimy także działalność na rynku energii alternatywnej.

 

Naszą wiedzę łączymy z długoletnią strategiczną współpracą z uczelniami oraz zewnętrznymi partnerami.

 

Wiemy, jak pilne jest sprostanie wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi i chcemy przyczynić się do znalezienia rozwiązania - czy to poprawiając efektywność energetyczną naszej działalności, stosując w coraz większym stopniu technologie niskoemisyjne w naszych obiektach czy inwestując w rozwój energii.

 

Przykładem niech będzie udoskonalanie funkcjonowania farm wiatrowych oraz produkcji etanolu z trzciny cukrowej oraz zwiększanie zawartości komponentów odnawialnych w produktach segmentu Downstream.

 

Rozwijamy nowe możliwości związane z ograniczaniem emisji prowadząc własne badania i inwestując w innowacyjne przedsiębiorstwa w branży bioproduktów, technologii cyfrowych, zaawansowanej mobilności, ograniczania emisji dwutlenku węgla i magazynowania energii.

 

Ważniejsze jednak, że technologia pomaga nam realizować nasz priorytetowy cel, jakim jest bezpieczeństwo w każdej dziedzinie – od ochrony przeciwkorozyjnej do postępów w wykrywaniu zagrożeń, prowadzeniu kontroli, poprzez czujniki, analizę danych, systemy doradcze i robotyzację.

 

Mówiąc krótko - technologia jest wszędzie tam, gdzie BP.