1. Strona główna
  2. Produkty i usługi
  3. JV Lotos - Air BP

JV Lotos - Air BP

Air BP, pion paliw lotniczy koncernu BP, oraz Grupa LOTOS 25 czerwca 2013 roku zawarły porozumienie o utworzeniu spółki typu joint-venture, mającej zarządzać dostawami, logistyką i sprzedażą paliwa lotniczego w Polsce. 25 listopada 2013 Grupa LOTOS i BP Europe podpisały umowę dotyczącą rozpoczęcia działalności spółki LOTOS Air BP Polska.

Nowa nazwa LOTOS – Air BP Polska, odzwierciedla nowych właścicieli. Oba koncerny są równoprawnymi udziałowcami, wnoszącymi do wspólnego przedsięwzięcia cenne kompetencje i doświadczenie. Spółka joint-venture powstała dzięki nabyciu przez Air BP 50-procentowego udziału w LOTOS Tank.

LOTOS – Air BP Polska korzysta z międzynarodowej bazy klientów i doświadczenia w kwestiach technicznych Air BP a także znajomości rynku lokalnego przez Grupę LOTOS i jej możliwości w zakresie realizacji dostaw. Przedmiotem działalności LOTOS-Air BP Polska jest sprzedaż paliwa lotniczego JET – A1 oraz tankowanie paliwem lotniczym statków powietrznych.