1. Strona główna
  2. Produkty i usługi
  3. Produkty BP dla flot
  4. System e-TOLL

BP Tollbox dla EETS. Proste operacje i oszczędność czasu.

Potrzebujesz więcej informacji o BP Tollbox?

Możemy przesłać Ci indywidualną, przeznaczoną dla Ciebie ofertę BP Tollbox Jeżeli chcesz uzyskać informacje o ofercie dopasowanej do Twoich potrzeb, potrzebujemy Twojej zgody na jej przesłanie.

 

 

Jeżeli nie wyrazisz zgody na przesłanie indywidualnej, spersonalizowanej oferty BP Tollbox, prześlemy Ci ogólną ofertę BP Tollbox, za pomocą danych kontaktowych i kanałów komunikacji podanych w tym formularzu. Jeżeli chcesz uzyskiwać informacje o naszej ogólnej ofercie teraz i w przyszłości, potrzebujemy Twojej zgody na ich przesyłanie.

Wypełnij formularz

Wybierz rodzaj oferty:

Oświadczam, że zostałem upoważniony/a do podania danych osobowych zamieszczonych przeze mnie w formularzu oraz do wyrażenia zgód na ich przetwarzanie. Jestem świadomy/a, że wypełnienie i złożenie formularza równoznaczne jest z wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Wiem, że mogę w każdym momencie wycofać zgody, co pozostanie jednak bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych dokonane przed jej wycofaniem.
 
Dane osobowe będą przetwarzane przez BP Europa SE Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie (31-154) przy ul. Pawiej 9 (dalej: BP), kontakt: dane@bp.com, w celu: przedstawienia oferty BP Tollbox, zabezpieczenia roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody – również analizy potrzeb klienta. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Indywidualna oferta BP Tollbox pozwala Ci uzyskać informacje o produktach i usługach, którymi jesteś zainteresowany/a. Wyrażenie zgody tak jak przesłanie formularza jest dobrowolne, jednak bez niej nie będziemy mogli przygotować indywidualnej oferty odpowiadającej potrzebom Twoim i Twojej floty. 

Najczęściej zadawane pytania

Na jakich drogach obowiązuje e-TOLL?

Listę dróg objętych systemem e-TOLL znajdziesz na oficjalnej stronie państwowej - https://etoll.gov.pl/ciezarowe/system-e-toll/lista-odcinkow-platnych/

 

Dla pojazdów powyżej 3,5 t oznacza to 3700 km dróg w Polsce, a dla pojazdów poniżej 3,5 t – 180 km autostrad.  

Jakie pojazdy wymagają systemu e-TOLL?

Do systemu e-Toll muszą zarejestrować się kierowcy, którzy poruszają się po drogach płatnych pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu lub zestawu pojazdów powyżej 3,5 tony. System obowiązuje także kierowców wszystkich autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej.

 

System e-Toll to także ułatwienie dla kierowców lekkich pojazdów transportowych. Mogą oni korzystać z możliwości zakupu elektronicznego biletu, unikając zatrzymywania się na bramkach poboru opłat na autostradzie.

Rejestracja e-TOLL. Jak zrobić?
Do systemu e-TOLL można zarejestrować się online, u dostawcy kart flotowych lub stacjonarnie w sieci Miejsc Obsługi Klienta. 
Jak doładować e-TOLL?
Płatności za e-TOLL można dokonać za pomocą konta przedpłaconego lub konta z odroczoną płatnością.
Przedpłata e-TOLL. Jak działa?

Konto rozliczeniowe e-Toll można opłacić na trzy sposoby:

  • przelewem
  • przez aplikację mobilną lub przez Internetowe Konto Klienta
  • w Miejscu Obsługi Klienta

 

W przypadku dwóch ostatnich opcji, płatność docelowo będzie można połączyć z kartą paliwową.

Masz więcej pytań lub chcesz dowiedzieć się więcej o e-TOLL?

Ochrona prywatności

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest BP Europa SE Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie (31-154) przy ul. Pawiej 9 (dalej: BP). Z administratorem można się skontaktować pod adresem e-mail: dane@bp.com. Dane osobowe będą przetwarzane:
 
-  w celu przygotowania i przekazania indywidualnej oferty BP Tollbox, w tym w celu przeprowadzenia analizy potrzeb klienta, czyli poznania Twoich potrzeb i oczekiwań, które pozwolą BP na opracowanie dla Ciebie indywidualnej oferty BP Tollbox oraz przedstawienia opracowanej oferty (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: RODO) – do czasu skutecznego cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych lub do czasu opracowania oferty, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze;
 
-  w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. 

 

Dane w zakresie: numer telefonu i adres e-mail, zostały pozyskane od osoby, która  wypełniła formularz kontaktu. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku ich podania, BP nie będzie miał możliwości przedstawienia oferty handlowej. Dane mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz BP w związku z realizacją celów określonych powyżej, w tym podmiotom z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. państwa trzecie). W takim przypadku dane udostępniane będą na podstawie umów zawartych w oparciu o Standardowe Klauzule Umowne, których treść została zatwierdzona przez Komisję Europejską. 
 
Dane mogą być również udostępniane spółce  B2Mobility GmbH z siedzibą w Bochum, Niemcy oraz podmiotom z grupy BP, w tym także podmiotom z państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa trzecie). Jeżeli dane są udostępniane w ramach Grupy BP, odbywa się to na podstawie kompleksowego i globalnego mechanizmu zgodności, który obejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że Pani/Pana da ne osobowe są chronione zgodnie z prawem ochrony danych.
 
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że Administrator będzie zobowiązany do udostępnienia Pani/Panu danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego również prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
 
Zgoda będąca podstawą przetwarzania może zostać cofnięta w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.