Partnerska współpraca

Od początku funkcjonowania BP w Polsce stacje franczyzowe są bardzo ważnym kanałem dystrybucji paliwa. W liczącej obecnie blisko 500 stacji sieci, blisko połowa to stacje partnerskie spełniające te same wysokie standardy co stacje własne koncernu.

Doskonale zarządzane, znajdujące się w świetnych lokalizacjach proponują dobrej jakości obsługę i szeroką gamę produktów. Podobnie jak stacje własne są doceniane przez klientów i branżę – w trzech kolejnych latach triumfowały w konkursie Stacja Benzynowa Roku: w 2013 stacja BP Port Świecko w Słubicach została uznana za najlepszą stację benzynową roku, a w 2014 i 2015 kolejno Miejsce Obsługi Podróżnych Wysogotowo i BP Gutkowo zwyciężały w kategorii najlepsza partnerska stacja benzynowa koncernu paliwowego.
Zasady współpracy między BP a partnerem reguluje umowa, w której BP zobowiązuje się do zaangażowania w proces wdrażania na stacji odpowiednich standardów obsługi i bezpieczeństwa, udziału finansowego w kosztach związanych z modernizacją obiektu, a także instalacji wielu elementów jej wyposażenia i wystroju, jednocześnie gwarantując, że nie naruszy stosunków własności stacji. Oznacza to, że stacja partnerska pozostaje własnością dealera, a działalność gospodarcza, jaką prowadzi na stacji, odbywa się w jego imieniu i na jego rachunek. 
Aby zachowane zostały wysokie standardy bezpieczeństwa i ochrony środowiska wymagane na stacjach BP, firma pomaga dbać o poziom techniczny stacji oraz odpowiednie przygotowanie załogi. Już na etapie projektowania, a następnie budowy wspiera dealera, wykorzystując wiedzę wynikającą z doświadczeń w zakresie technologii, know-how, merchandisingu czy standardów bezpieczeństwa. To pozwala efektywniej wykorzystać czas, a także niejednokrotnie oszczędzić koszty związane z budową stacji.

Wyrazem przyjętych w umowie zobowiązań jest także m.in. pakiet szkoleń i treningów, które BP zapewnia załogom stacji. Ich program przewiduje przekazanie niezbędnej wiedzy m.in. z zakresu procedury odbioru paliw, obsługi klientów, standardów bezpieczeństwa, codziennych procedur dotyczących kontroli i kompletowania dokumentów. Ze względu na niejednolity charakter pracy poszczególnych osób na stacji przewidziane są zasadniczo dwa odrębne projekty szkoleniowe – dla kierowników stacji i dla pozostałej części załogi. Wszyscy pracownicy stacji, zarówno własnych, jak i partnerskich, mają dostęp do platformy e-learningowej, gdzie znajdują się m.in. multimedialne materiały szkoleniowe. 
Koncern gwarantuje stacjom partnerskim ciągłe i terminowe dostawy wysokiej jakości paliw, realizowane transportem BP. Dostawy sterowane są z centrum zaopatrzenia i dystrybucji paliw mieszczącego się w centrali BP w Polsce w Krakowie. Dzięki temu, że pracownicy BP monitorują stany magazynowe w zbiornikach i organizują dostawy, dealerzy nie muszą pamiętać o zamówieniu paliwa i mają gwarancję, że nie zabraknie go w dystrybutorach. Oczywiście, jeśli zachodzi taka potrzeba, partner ma możliwość dodatkowego uzgadniania wielkości i terminów dostaw. 
Współpracujący z BP partnerzy mogą również liczyć na pomoc marketingową. Jednym z ciekawszych nowoczesnych narzędzi wsparcia sprzedaży jest unikalny, jedyny na polskim rynku multipartnerski program PAYBACK. Dodatkowo partnerzy uczestniczą w cyklu lokalnych i ogólnokrajowych, krótko- i długoterminowych promocji przygotowywanych przez BP, mogą też prowadzić własne promocje sklepowe i paliwowe. BP nie wpływa też na asortyment towarów sprzedawanych w sklepie. 
W ramach oferty flotowej BP wszystkie stacje sieci, w tym również partnerskie, oferują profesjonalny system bezgotówkowej zapłaty za towary i usługi przy pomocy karty paliwowej BP PLUS ROUTEX. Na wybranych stacjach o lokalizacjach tranzytowych uznawane są również karty DKV lub UTA. Dostępne są także karty przedpłacone BP SuperCard, którymi można płacić za wszystkie produkty i usługi z oferty BP.
W 2011 roku – zgodne z oczekiwaniami dealerów – firma rozpoczęła projekt wprowadzania kawiarenek Wild Bean Cafe na stacjach partnerskich. Niezależnie od tego, czy partner decyduje się zatrudnić nową osobę do obsługi w kawiarenkach, czy też dedykuje osobę z obecnej ekipy –firma wszystkim zapewnia pełny trening w ramach programu Coffee Master.
BP jako jedyna sieć paliwowa korzysta z profesjonalnej platformy logistycznej – tej samej, która obsługuje restauracje Mc Donald’s. Platforma wyspecjalizowana jest w logistyce towarów do sieci gastronomicznych, działa na terenie całego kraju, co oznacza, że może dowozić półprodukty do kawiarenek WBC zlokalizowanych w dowolnym miejscu Polski. Stacje partnerskie mogą wykorzystać tę platformę również do zaopatrzenia sklepu. Mogą zdecydować, czy są zainteresowani kompleksowym zaopatrzeniem, czy też potraktują te możliwość jako ofertę uzupełniającą – niektórzy bowiem mają lokalnych dostawców i lokalny asortyment.
Choć przedmiotem umowy między BP a właścicielem jest sprzedaż paliw, to firma przywiązuje ogromną wagę do wyglądu i jakości całej stacji. Chodzi o to, aby klient, wjeżdżając na stację z logo BP, miał poczucie, że został obsłużony zgodnie z najwyższymi standardami obowiązującymi w całej sieci.