Partnerzy społeczny - długofalowe partnerstwo

Czy ponad 25 lat temu, stojąc w kolejce po paliwo i ściskając w rękach ciężko zdobyte kartki przyszło Wam na myśl, że w niedalekiej przyszłości będziecie w stanie komuś pomóc tankując samochód? Dzisiaj możemy odjechać spod dystrybutora z poczuciem, że zatroszczyliśmy się o kogoś, komu taka forma naszej pomocy przyniosła radość lub ulgę w trudnej sytuacji.

Transformacja w Polsce przyniosła nie tylko zmiany ustrojowe i gospodarcze, ale również większą świadomość społeczną. Zobaczyliśmy, że wokół nas są ludzie, którzy z różnych powodów nie mogli lub nie byli w stanie odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Akcje charytatywne organizowane przez różne fundacje i organizacje pozarządowe były na początku lat 90-tych czymś nowym, jednak z biegiem lat zyskiwały coraz większe uznanie i zrozumienie społeczne.

Odpowiedzialność za otoczenie

Pierwszą firmą paliwową i zagraniczną w Polsce, która zaangażowała się w inicjatywę pomocy potrzebującym było BP Polska. Od początku swojej działalności – zarówno wymiarze globalnym, jak i lokalnym – firmie przyświecała zasada, że wszędzie tam, gdzie prowadzi przynoszącą zysk działalność, angażuje też się w inicjatywy o charakterze społecznym. Przyjęty przez BP Polska model partnerstwa biznesowo-społecznego zaczął funkcjonować w oparciu o wartości społecznej odpowiedzialności biznesu. Dla BP „firma odpowiedzialna” to taka, która buduje swój sukces na poszanowaniu prawa, jest przyjazna wobec otoczenia, w którym działa i uwzględnia jego potrzeby.
•	Trzykrotnie otrzymaliśmy statuetkę Dobroczyńca Roku
- 2009 – w kategorii współpracy z organizacją pozarządową za programy Akademia Przyszłości i Szlachetna Paczka Stowarzyszenia WIOSNA,
- 2003 – w kategorii pomoc społeczna i ochrona zdrowia za programy PAJACYK i Pola 
 Nadziei, 
- 1999 – w kategorii Ekologia za program Czysty Biznes.

•	W 2012 zostaliśmy wyróżnieni Złotym Listkiem CSR

•	W 2014 otrzymaliśmy Nagrodę im. Józefa Dietla w kategorii „Przedsiębiorca” za wybitne osiągnięcia i działalność na rzecz społeczności lokalnej, samorządu terytorialnego i rozwoju Małopolski.
Czy wiesz, że…

Dobry przyjaciel, partner biznesowy i społeczny

Dobry przyjaciel, partnerstwo strategiczne, zarażanie sukcesem – takie określenia padają, kiedy partnerzy społeczni BP mówią o 25 latach współpracy z BP Polska. Firma konsekwentnie realizuje strategię CSR, wprowadzając swój program odpowiedzialności społecznej poprzez uczestnictwo w wielu programach i współpracę z organizacjami, które działają na rzecz harmonijnego rozwoju społeczności. 
3 etapy współpracy z partnerami społecznymi

Strategią BP jest prowadzenie działalności opierającej się na relacjach partnerskich. Zasada ta odnosi się zarówno do obszarów współpracy biznesowej, jak i społecznej. Firma angażuje się we współpracę z partnerami, którym zależy na długoletnim, wspólnym działaniu.

Etap 1: lata 1992-2000 – początki zaangażowania społecznego BP w Polsce

Przez pierwsze lata BP skupiało się na rozpoznaniu problemów w otoczeniu, nawiązaniu współpracy z partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi. 
Najważniejsze projekty społeczne realizowane przez BP Polska w pierwszym okresie działalności:
 
•	Czysty Biznes – celem programu Czysty Biznes, realizowanego przez Fundację „Partnerstwo dla Środowiska” we współpracy z brytyjską organizacją ekologiczną Groundwork, było zwiększanie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez pokazanie, że uwzględnianie ochrony środowiska w działalności gospodarczej stanowi istotny czynnik rozwoju nie tylko firm, ale również społeczności lokalnych. 

•	Pola Nadziei – Pola Nadziei to coroczna, organizowana od 1997 roku, kampania zbierania funduszy na rzecz opieki dla osób chorych. Akcja, której znakiem jest żonkil – symbol nadziei – ma wspierać hospicja otaczające opieką osoby starsze i nieuleczalnie chore, a także szerzyć ideę hospicyjną i uwrażliwić społeczeństwo na potrzeby osób chorych.

•	Bezpieczne drogi z BP – wspieranie programów służących poprawie bezpieczeństwa na drogach. W 1998 r., podczas VI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, BP przedstawiła podręcznik „Zasady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”, który był od tej pory jest wykorzystywany jako materiał dydaktyczny w szkołach podstawowych w Polsce. 

•	„Last Night of the Proms” przez kilkanaście lat BP była partnerem Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego, organizatora koncertów „w Filharmonii Krakowskiej. Wspieraliśmy Festiwal Muzyki Odnalezionej, którego założeniem było krzewienie kultury muzycznej w lokalnym środowisku, zwłaszcza w niewielkich miejscowościach

Etap 2: 2000 – 2011 - wzmocnienie pozycji na rynku paliw i poszukiwanie nowatorskich rozwiązań na linii biznes – organizacje pozarządowe.

Współpraca z dotychczasowymi partnerami oraz zaangażowanie w nowe długofalowe projekty:
 
•	Pola Nadziei – kontynuacja współpracy. 

•	Akcja Pajacyk – o „Pajacyku” słyszał prawie każdy. To program dożywiania dzieci w szkołach, który od 1998 roku prowadzi Polska Akcja Humanitarna. BP Polska nawiązało współpracę z PAH w 2000 roku, kiedy został uruchomiony nowatorski program lojalnościowy BP Partnerclub. Klienci, przy okazji tankowania, mycia samochodu, zakupu butli gazowej zbierali punkty, którymi mogli wesprzeć akcję Pajacyk i PAH. Współpraca jest kontynuowana w ramach programu PAYBACK

•	Klasa Kobiet - programy skierowany do osób 45+ . Klub Klasy Kobiet ma na celu tworzenie nowego wizerunku kobiety dojrzałej, przez poprawę samopoczucia i odporności na stres. 

•	Wyższa Szkoła Europejska - BP – jako członek Rady Mecenasów – wspierało uczelnię od samego początku jej istnienia. Dzięki otrzymanym w tym okresie darowiznom na fundusz stypendialny, studia na WSE mogło rozpocząć wielu zdolnych studentów. 

•	Stowarzyszenie Wiosna - wsparcie finansowe dla programu AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI, który jest dedykowany dzieciom doświadczającym ciągłych porażek szkolnych, za którymi stoi trudna historia, brak wiary we własne siły i swój potencjał. Firma wspiera również główny projekt Stowarzyszenia WIOSNA, jakim jest SZLACHETNA PACZKA.

•	Stowarzyszenie Siemacha - BP w Polsce to kluczowy partner Stowarzyszenia SIEMACHA, które tworzy specjalistyczną sieć placówek dla dzieci i młodzieży w różnych regionach Polski. Dzięki BP, które bezpłatnie dostarcza paliwo do kilkunastu samochodów SIEMACHY, oferta Stowarzyszenia dociera do coraz większej liczby beneficjentów. 

•	Bezpieczna Flota - w 2005 r. BP znalazła się w grupie firm, które podpisały deklarację na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i wprowadzenia standardów dotyczących szkolenia kierowców pojazdów służbowych. Inicjatywa ta była elementem projektu „Bezpieczna Flota”.

Etap 3: 2011 do dzisiaj – kontynuacja długofalowych programów i współpracy z dotychczasowymi partnerami

BP zdecydowało o długofalowej współpracy ze: Stowarzyszeniem Wiosna, Hospicjum Świętego Łazarza, Polska Akcja Humanitarna , Stowarzyszeniem Siemacha, TOPR. Firma cały czas z partnerami społecznymi poszukuje nowych form współpracy – jedna z nich jest rozszerzenie zakresu współpracy w ramach programu PAYBACK. 

Od września 2009 roku klienci BP mogą zbierać punkty w ramach multipartnerskiego programu bonusowego PAYBACK i podobnie jak poprzednio przekazać je na nagrody z katalogu lub na wsparcie „Pajacyka”. W 2015 roku -  BP jako pierwsze na rynku włączyło do programu PAYBACK, wszystkich swoich partnerów społecznych: Stowarzyszenie Siemacha, Hospicjum Św. Łazarza, TOPR i Stowarzyszenie Wiosna.

Zaangażowanie pracowników BP

Żadna polityka czy strategia firmy nie istnieje naprawdę, jeżeli funkcjonuje jedynie na papierze. 

Ta zasada odnosi się także do filozofii społecznego zaangażowania BP. Firma zachęca swoich pracowników, by czynnie włączali się w akcje społeczne prowadzone przez BP, a także pomaga tym organizacjom, którym swój czas poświęcają jej pracownicy. Specjalnie w tym celu powstał program Matching Fund. Pracownicy BP brali udział w Maratonie Krakowskim Fundacji Jaska Meli, od lat wspólnie przygotowują dla wybranej rodziny Szlachetna Paczkę, a także biorą udział w sadzeniu żonkili w ramach akcji Pola Nadziei.