WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z NAJLEPSZYMI

Historia ćwierćwiecza polskiego rynku paliw to historia polskiej przedsiębiorczości. W czasach, kiedy paliwo było reglamentowane, Polacy radzili sobie pomimo limitów na zakup benzyny, po drogach i ulicach jeździły samochody, a rynek motoryzacyjny stale się rozwijał. Handlowano samochodami, częściami zamiennymi, paliwami.

Po otwarciu granic szybko odnaleźliśmy się w nowej rzeczywistości. „Duch przedsiębiorczości  w narodzie” stale był obecny. Pomimo dominującej roli państwowej Centrali Produktów Naftowych (CPN), na początku lat 90-tych istniało już kilkaset stacji prywatnych – częściowo dzierżawionych, częściowo niezależnych. Wejście na rynek zachodnich koncernów jeszcze bardziej wzmocniło proces zmian na polskim rynku paliw, dla którego istotną datą był 1997 rok, kiedy to nastąpiło tzw. uwolnienie cen. W kolejnych latach rynek zaczął się konsolidować, wprowadzono nowe przepisy i regulacje prawne, konkurencja narzucała coraz wyższe standardy. Oznaczało to dodatkowe inwestycje – nie każdego przedsiębiorcę było na to stać, bo uruchomienie stacji paliw od podstaw oznaczało wydatek rzędu kilku milionów złotych. Dla niektórych  kluczowe stało się nawiązanie współpracy z większym, bardziej doświadczonym i posiadającym odpowiednie know-how partnerem.

Partnerska współpraca – przejrzyste zasady

BP Polska było pierwszym zagranicznym koncernem, który w momencie wejścia na rynek, posiadał opracowany plan rozwoju sieci również na zasadach współpracy z prywatnymi inwestorami, chcącymi osiągnąć sukces w paliwowym biznesie. 25-letnia historia BP w Polsce to historia budowania, rozwijania i wdrażania w zasad partnerskiej współpracy. 

Obecnie sieć BP tworzą również stacje będące własnością firm prywatnych, które – na podstawie partnerskiej umowy – sprzedają najwyższej jakości paliwa BP.  Ich liczba stale się zwiększa. BP – pomimo bardzo dużego zaangażowania w proces wdrażania na stacji partnerskiej odpowiednich standardów obsługi i bezpieczeństwa, udziału finansowego w kosztach związanych z modernizacją stacji, a także instalacji wielu elementów jej wyposażenia i wystroju – nie narusza stosunków własności stacji. 

Korzyści dla obu stron są ogromne –  stacje, które działały wcześniej pod innym logo, po wejściu do sieci BP notowały czasem o 100 % wzrostu sprzedaży.

BP gwarantuje stacjom partnerskim ciągłe i terminowe dostawy wysokiej jakości paliw BP z technologią ACTIVE, autogazu LPG, zapewnia wprowadzenie wysokich standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska,  odpowiednie przygotowanie załogi, pomoc finansową przeznaczoną na cele inwestycyjne, szkolenia pracowników, dostęp do nowoczesnych narzędzi wspierających sprzedaż, uczestnictwa w lokalnych i ogólnokrajowych, krótko- i długoterminowych promocjach, dzięki którym mogą powiększać swoją sprzedaż, zdobywać nowych i zwiększać przywiązanie swoich dotychczasowych klientów.

Najważniejsze są jednak przejrzyste zasady współpracy – dzięki nim z niektórymi partnerami działamy już ponad 20 lat!