BP na świecie

BP jest jedną z największych firm energetycznych świata, dostarczającą klientom paliwa do celów transportowych i energii do produkcji ciepła oraz światła.

BP na świecie prowadzi działalność w trzech segmentach

  • wydobycie i produkcja – działalność BP w tym segmencie koncentruje się na wydobyciu i przetwórstwie ropy naftowej oraz gazu naturalnego. BP zajmuje się wydobyciem oraz produkcją w 25 krajach, przede wszystkim w USA, Wielkiej Brytanii, Rosji, Norwegii, Kanadzie, Ameryce Południowej, Afryce oraz na Bliskim Wschodzie i w Azji;
  • przetwórstwo i marketing – odpowiada za dostarczanie i handel, przetwórstwo, marketing i transport ropy naftowej oraz produktów petrochemicznych dla odbiorców hurtowych i detalicznych. BP sprzedaje swoje produkty w ponad 100 krajach, działając głównie w Europie i Ameryce Północnej, ale także w części płd.-wsch. Azji, Chinach, Afryce, Ameryce Centralnej i Południowej. BP posiada (w całości lub części) 16 rafinerii, w różnych regionach świata, a dzięki joint venture z TNK również dostęp do kilku rafinerii w Rosji;
  • dział energii alternatywnej – BP Alternative Energy inwestuje w nowe metody produkcji energii – od innowacyjnych obszarów energetyki słonecznej i wiatrowej, aż po zaawansowane biopaliwa oraz technologie czystej energetyki, takie jak odzysk i sekwestracja dwutlenku węgla z tradycyjnych paliw kopalnych. Zapewniają one klientom czystą, bezpieczną energię i wpływają na kształt ewolucji globalnego rynku energetycznego na nadchodzące dziesięciolecia.

Zatrudnia 75 tys. ludzi, w tym 4 tyś. w Polsce, prowadzi działalność w kilkudziesięciu krajach.

Codziennie obsługuje miliony klientów detalicznych. Koncern ma na świecie ok. 18 tys. stacji paliw, w tym ponad 530 w Polsce. Rodzina należących do grupy marek to: BP (marka wiodąca), ARAL, Castrol, ampm (sieć sklepów convenience w zachodnich Stanach Zjednoczonych) i Wild Bean Cafe.

Misją BP jest dostarczanie energii w wielu postaciach, w sposób odpowiedzialny – respektując prawa człowieka, wymogi bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Marka BP – znana od ponad 100 lat – zaliczana jest do najbardziej wartościowych marek świata. Helios – logo grupy, które pojawia się na platformach wiertniczych, rafineriach, statkach, produktach solarnych, farmach wiatrowych, biurach oraz stacjach benzynowych na całym świecie – to gwarancja dobrej jakości produktów i usług.