Stacje partnerskie BP w Polsce

Sukces stacji partnerskich jest naszym wspólnym celem

Jest tylko jedna Sieć Stacji BP

Na wszystkich stacjach BP staramy się zapewnić najszerszy zakres usług i najwyższe standardy obsługi. Z tego powodu ważne jest, aby ścisła współpraca pomiędzy BP a prywatnym inwestorem podejmowana była możliwie najwcześniej. Dzięki temu już w fazie projektowania a następnie oczywiście w trakcie budowy ma miejsce wymiana doświadczeń w zakresie technologii, know-how, merchandisingu, standardów bezpieczeństwa. Wszystkie działania służą jednemu celowi - stworzeniu stacji, która odniesie sukces rynkowy i da satysfakcję każdemu z partnerów.

BP udziela swoim partnerom daleko idącej pomocy przy realizacji inwestycji, skierowanej przede wszystkim na podniesienie standardu technicznego i bezpieczeństwa ekologicznego stacji. Tak, że systematycznie w trakcie współpracy stacja jest pod stałą opieką firmy BP. Możliwość skorzystania z wiedzy koncernu, to możliwość skorzystania z doświadczeń BP zdobytych przez wiele lat na wielu tysiącach stacji na całym świecie.