Zrównoważony rozwój

Dążymy do osiągnięcia pozycji lidera naszej branży w dziedzinie bezpieczeństwa, operatora światowej klasy, firmy społecznie odpowiedzialnej oraz atrakcyjnego pracodawcy. Pracujemy nad udoskonalaniem rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem, odbudową zaufania oraz wzrostem wartości.

Konsekwentne działania na rzecz bezpieczeństwa są naszym najwyższym priorytetem. Skuteczne zarządzanie ryzykiem chroni pracowników na pierwszej linii frontu prowadzonych przez nas prac, a także miejsca, w których działamy i wartość, którą tworzymy. Zdajemy sobie sprawę, że prowadzenie działalności w regionach charakteryzujących się złożoną sytuacją polityczną oraz w tych miejscach globu, gdzie eksploatacja surowców wiąże się z wieloma trudnościami technicznymi, na przykład akweny głębokowodne czy piaski roponośne, wymaga szczególnej wrażliwości na uwarunkowania lokalne. Nieustannie ulepszamy nasze systemy, procesy i standardy, w tym te, które dotyczą zarządzania procesem kontraktacji. 

Działalność naszej Spółki jest możliwa tylko wtedy, gdy zaufaniem darzą nas zarówno osoby wewnątrz organizacji, jak i otoczenie zewnętrzne. Aby zdobyć zaufanie ludzi, musimy we wszystkich sytuacjach postępować w sposób uczciwy i odpowiedzialny. Uważnie monitorujemy nasze wyniki, a naszym celem jest przejrzystość publikowanych sprawozdań. Wierzymy, że kluczem do spełnienia oczekiwań pracowników, klientów, akcjonariuszy i społeczności lokalnych, wśród których prowadzimy działalność, jest rzetelna komunikacja i otwarty dialog.