Energia przyszłosci

Wyzwaniem dzisiejszych czasów jest zaspokojenie rosnącego popytu na bezpieczną i tanią energię, z uwzględnieniem problemów związanych ze zmianami klimatu i innymi zagrożeniami dla środowiska naturalnego.

Wyzwania dotyczące energii

Biorąc pod uwagę przewidywane rosnące zapotrzebowanie na energię, wyzwania dotyczące energii będą coraz bardziej skomplikowane.

Zmiany klimatu

Zmierzenie się z globalnym wyzwaniem dotyczącym zmian klimatu będzie wymagać podjęcia wysiłków przez rządy, przemysł i indywidualne osoby.

Energia alternatywna

BP inwestuje w biopaliwa i działalność wiatrową, które naszym zdaniem mogą odegrać istotne role w spełnianiu przyszłych potrzeb energetycznych.