Alternatywne źródła energii

BP inwestuje w biopaliwa i działalność wiatrową, które naszym zdaniem mogą odegrać istotne role w spełnianiu przyszłych potrzeb energetycznych.

Od założenia naszej działalności Alternative Energy w 2005 roku, podjęliśmy zobowiązanie, aby przeznaczyć 8 miliardów USD w ciągu dziesięciu lat na energię alternatywną. Mając już zainwestowane 6.6 miliarda USD (na dzień 31 grudnia 2011), cel ten osiągniemy przed czasem. 

Dostosowujemy nasze inwestycje z zakresu energii alternatywnej do naszych głównych możliwości i doświadczenia. 

Prowadzimy: istotną działalność w sektorze biopaliw, która produkuje etanol z trzciny cukrowej w Brazylii, opracowując zaawansowane biopaliwo biobutanol oraz rozwijając biopaliwa celulozowe ze specjalnych traw energetycznych w USA; 12 farm wiatrowych w USA o łącznej mocy ponad 1700 megawatów brutto; 29 inwestycji w przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonych rozwiązań energetycznych, na sumę ponad 150 milionów USD.

W 2011 roku zainwestowaliśmy 1.6 miliarda USD w alternatywne źródła energii, więcej niż w którymkolwiek roku od utworzenia naszej działalności Alternative Energy w 2005 roku. Nakłady inwestycyjne i przejęcia w sektorze energii alternatywnej stanowiły ponad 4% całkowitego wyniku BP. Ponad 400 milionów USD zainwestowano w ramach naszego portfolio energii wiatrowej w USA oraz ponad 1 miliard USD w biopaliwa, włączając przejęcie CNAA za 705 milionów USD i pozostałe 50% w firmie Tropical BioEnergia S.A. za około 71 milionów USD. 

Technologie niskoemisyjne będą odgrywały ważną rolę w spełnieniu światowych potrzeb energetycznych. Przewidujemy, że do 2030 roku energia odnawialna z tych źródeł prawdopodobnie zaspokoi 6% globalnego popytu na energię. Może to wydawać się mało, jednakże energia odnawialna jest obecnie najszybciej rozwijającym się paliwem, a jej wzrost szacowany jest na 8.2% rocznie do 2030 roku. Aby wesprzeć ten wzrost, naszym zdaniem konieczne są stosowne polityki rządowe i przejściowe instrumenty motywacyjne, aby zachęcić produkcję, jednocześnie zmniejszając koszty. 

Przewidujemy dalsze inwestowanie około 1 miliarda USD rocznie w naszą działalność w sektorze energii alternatywnej, w zależności od możliwości inwestycyjnych oraz zgodnie ze wzrostem odnawialnych źródeł energii i ich zwiększającego się udziału w popycie na paliwa i prąd.