Wyzwania dotyczące energii

Biorąc pod uwagę przewidywane rosnące zapotrzebowanie na energię, wyzwania dotyczące energii będą coraz bardziej skomplikowane.

Wydajność energetyczna

Oszczędzanie energii poprzez większą wydajność rozwiązuje jednocześnie kilka problemów. Pomaga zapewnić przystępność cenową - ponieważ potrzebne jest mniej energii. Pomaga zapewnić bezpieczeństwo - ponieważ zmniejsza zależność od importu. Pomaga zapewnić zrównoważony rozwój - ponieważ redukuje emisje. Szczególnie w przypadku transportu, wierzymy, że wydajne silniki spalania i technologie układów napędowych, włączając hybrydyzację, w połączeniu z zastosowaniem biopaliw mogą zaoferować najszybszą i najbardziej skuteczną drogę do bezpiecznej, niskoemisyjnej przyszłości, przynajmniej w perspektywie krótko- i średnioterminowej.

Zróżnicowane rozwiązania

Wierzymy, że globalnym wyzwaniom energetycznym można sprostać tylko poprzez zastosowanie zróżnicowanego miksu paliw i technologii. Zróżnicowany miks energetyczny może pomóc zapewnić lepsze bezpieczeństwo w skali lokalnej i globalnej, wspierając jednocześnie przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Z tego powodu portfel BP zawiera piaski roponośne, gaz łupkowy, produkcję głębinową i alternatywne źródła energii, takie jak biopaliwa i energia wiatrowa.

Ropa i gaz

Ropa i gaz będą nadal odgrywać istotną rolę w spełnianiu zapotrzebowania energetycznego; przewidujemy, że będą stanowić 53% całkowitego zużycia energii w 2030 roku (w porównaniu do 57% w 2010). Nawet według scenariusza najbardziej wymagającej polityki klimatycznej Międzynarodowej Agencji Klimatycznej, który można jeszcze osiągnąć, choć będzie to trudne (scenariusz 450ppm), ropa i gaz będą nadal stanowić 49% źródeł energii w 20302 roku. Co więcej, wierzymy, że infrastruktura polityczna, technologiczna i logistyczna oraz wyzwania kosztowe przedstawione w scenariuszu 450ppm, sprawiają, że jest coraz mniej prawdopodobne, że tak się wydarzy, co oznacza, że popyt na paliwa kopalne pozostanie na wysokim poziomie przez dłuższy czas. Według nas jest możliwe, że paliwa kopalne będą nadal stanowić 80% światowej energii w 2030 roku. 

W szczególności gaz będzie prawdopodobnie odgrywać coraz większą rolę strategiczną. Jest to paliwo niskoemisyjne, które jest coraz bardziej bezpieczne i przystępne cenowo. Przy zastosowaniu gazu do wytwarzania energii zamiast węgla, można by zredukować emisję CO2 o połowę. Wierzymy także, że ropa pozostanie dominującym źródłem dla paliw transportowych, stanowiąc aż 87% popytu w 2030 roku. 

Z czasem, dostępne zasoby węglowodoru będą coraz trudniejsze do zdobycia, uzyskania i zarządzania, zmuszając BP i inne firmy w branży do przejścia na inne, bardziej wymagające technicznie obszary. Do uzyskania tych zasobów potrzebne może być większe natężenie energetyczne; również wzrosnąć mogą koszty operacyjne i emisje gazów cieplarnianych z prowadzonej działalności. Z drugiej strony, postęp w technologii doprowadzi do bardziej efektywnych metod przekształcenia bazowych węglowodanów, w tym naturalnego gazu i węgla, w używalne formy energii, petrochemikaliów i smarów.

Energia odnawialna

Energia odnawialna, taka jak biopaliwa i energia wiatrowa będzie niezbędna, aby rozwiązać wyzwania dotyczące bezpieczeństwa energetycznego i zmian klimatycznych w dłuższej perspektywie. Energia odnawialna stanowi obecnie najszybciej rozwijające się źródło energii, jednak zaczyna ona od niskiej podstawy. Wymagane jest odpowiednie wsparcie polityki, aby wspomóc komercjalizację technologii odnawialnych, jednak będą one musiały być uwolnione od subwencji oraz być samowystarczalne ekonomicznie.