Kodeks postępowania BP

Aby utrzymać wizerunek firmy godnej zaufania, musimy nieustannie pracować nad wyznaczaniem sobie spójnych i coraz wyższych standardów, a także przestrzegać ich zawsze i wszędzie tam, gdzie działamy.

Kodeks określa podstawowe normy, których muszą przestrzegać wszyscy pracownicy BP. Odpowiedzialność biznesu to część działań we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy, począwszy od kwestii kadrowych, poprzez finansowe, prawne, produkcyjne czy w końcu handlowe i marketingowe. Firma od początku swojej działalności w Polsce konsekwentnie realizuje strategię CSR. 

W ostatnich latach odpowiedzialność społeczna biznesu znalazła się na liście priorytetów Unii Europejskiej. Prowadzone programy zaszczepiają na rynku standardy społecznego zaangażowania biznesu, dzięki którym idea znana od wieków zyskuje nowe oblicze. Cieszy fakt, że śladem dużych firm, które społeczne zaangażowanie mają w swoich standardach postępowania, coraz więcej małych, polskich przedsiębiorstw włącza się w działania na rzecz społeczeństwa. 
Mówimy prawdę. 
Postępujemy właściwie.
Nasz kodeks