Polska Akcja Humanitarna

PAH jest organizacją pozarządową, a od 2004 roku działa jako organizacja pożytku publicznego. Jej naczelną zasadą jest efektywne działanie z poszanowaniem godności człowieka.

PAH pomaga ludziom w sytuacjach kryzysowych, aby jak najszybciej uzyskali samodzielność i przyjęli odpowiedzialność za własną przyszłość. Organizacja skupia się na polskim społeczeństwie, kształtuje postawy humanitarne i buduje nowoczesną kulturę pomocy. Zasadą obowiązującą od samego początku jej działania jest udzielanie pomocy bez względu na narodowość, rasę, religię czy stronę konfliktu. 

BP współpracuje z PAH w ramach programu PAYBACK i akcji „Pajacyk”. Pomaga także, przekazując karty paliwowe umożliwiające samochodom fundacyjnym bezpłatne tankowanie na stacjach koncernu. Wraz ze swoimi klientami BP ufundowała około 1.5 miliona obiadów.