TOPR

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest jedną z najstarszych na świecie organizacji ratownictwa górskiego, czwartą tego typu organizacją na świecie, istniejącą nieprzerwanie od 1909 roku.

Jest organizacją społeczną, utrzymywaną z dotacji państwa i prywatnych sponsorów. Nie pobiera opłat za udzielanie pomocy. Zrzesza ponad 240 ratowników, z czego około 100 pełni czynną służbę, a 20 pracuje zawodowo. Rocznie TOPR organizuje około 400 akcji i 100 wieloosobowych wypraw ratunkowych. 

Realizacją odpowiedzialnej postawy BP wobec środowisk lokalnych, w których funkcjonuje firma, jest wspieranie Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. BP od lat finansuje zakup paliwa i olejów niezbędnych do eksploatacji samochodów ratowniczych.