Hospicjum św. Łazarza

Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. św. Łazarza" działa od 1981 roku.

Krakowskie „Hospicjum im. św. Łazarza" otacza opieką osoby przewlekle chore oraz ich rodziny. Zespół hospicyjny tworzą lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, rehabilitanci, pracownik socjalny i kapelan. Działania zespołu wspiera grupa przeszkolonych wolontariuszy. 

BP od wielu lat wspiera hospicjum. Firma angażuje się przede wszystkim w kampanię „Pola Nadziei”, której celem jest zbieranie funduszy na funkcjonowanie hospicjum placówki, a także szerzyć ideę hospicyjną oraz uwrażliwić społeczeństwo na potrzeby osób chorych. BP udziela pomocy finansowej i materialnej programom stanowiącym elementy kampanii, utrzymuje stronę internetową www.polanadziei.pl, wspiera również bieżące funkcjonowanie placówki. Fundowane przez BP żonkile trafiły już do 1,5 mln ludzi. 

Dzięki wsparciu tysięcy ludzi hospicjum zapewnia chorym i ich rodzinom bezpłatną opiekę. Pomoc jest finansowana przez członków i przyjaciół Towarzystwa oraz z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Część środków jest pozyskiwana z programów takich jak kampania ”Pola Nadziei”.