Społeczna odpowiedzialność BP

BP od początku swojej działalności w Polsce konsekwentnie realizuje strategię CSR – traktuje odpowiedzialny biznes jako element zarządzania firmą.

Odpowiedzialność biznesu to część działań we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy, począwszy od kwestii kadrowych, poprzez finansowe, prawne, produkcyjne czy w końcu handlowe i marketingowe.

Słowo „odpowiedzialność” wywodzi się od łacińskiego ,,respondere’’, co znaczy „odpowiadać”. Po raz pierwszy określenia „odpowiedzialność społeczna korporacji” użył u schyłku XIX wieku Andrew Carnegie w książce ,,Ewangelia bogactwa’’, akcentując fakt, że korporacja ma poczuwać się do bycia dobrym obywatelem, czyli działając we własnym interesie, powinna respektować też wartość, jaką jest dobro wspólne. 

W ostatnich latach odpowiedzialność społeczna biznesu znalazła się na liście priorytetów Unii Europejskiej. Prowadzone w ramach CSR programy zaszczepiają na rynku standardy społecznego zaangażowania biznesu, dzięki którym idea znana od wieków zyskuje nowe oblicze. W BP pracownicy na całym świecie działają według reguł tzw. kodeksu postępowania firmy. Dokument opisuje działania i strategie odzwierciedlające zasady prowadzenia odpowiedzialnego biznesu. 

Firma BP od początku swojej działalności w Polsce konsekwentnie realizuje strategię CSR. Stara się działać w taki sposób, by być częścią otoczenia, w którym funkcjonuje, dlatego wspiera projekty, które mają na celu rozwiązywanie problemów społecznych. BP jest liderem inwestycji społecznych – zarówno co do wielkości przeznaczonych na nie nakładów, liczby organizacji, z którymi współpracuje, jak i nowatorskich rozwiązań na linii biznes – organizacje pozarządowe. To właśnie BP jako pierwszy koncern paliwowy połączyła program marketingowy z elementem charytatywnym, tworząc w 2000 roku program lojalnościowy BP partnerclub. Od września 2009 roku roku klienci BP zbierają punkty u wielu partnerów na karcie PAYBACK – nadal mogą przekazywać je na Pajacyka. 

CSR to prowadzenie biznesu w sposób, który uwzględnia normy etyczne, prawne, komercyjne oraz oczekiwania społeczne.

CSR (Corporate Social Responsibility) - Społeczna odpowiedzialność biznesu
Wikipedia.pl