Pola Nadziei 2018

BP w Polsce współorganizuje Pola Nadziei i jest jednym z głównych sponsorów akcji

Wiosną, kiedy żonkile kwitną - zbieramy fundusze na prowadzenie opieki hospicyjnej. Hospicjum im. św. Łazarza potrzebuje 8 milionów złotych rocznie na pokrycie kosztów utrzymania i opieki nad chorymi. Opieka ta jest udzielana chorym bezpłatnie.

Aby obejrzeć materiał wideo, proszę włączyć obsługę Javascript.

Ładowanie materiału wideo

proszę czekać…

Pola Nadziei to coroczna, organizowana od 1997 roku, kampania zbierania funduszy na rzecz opieki dla osób terminalnie chorych. Akcja, której znakiem jest żonkil – symbol nadziei – ma wspierać hospicja otaczające opieką osoby nieuleczalnie chore, a także szerzyć ideę hospicyjną i uwrażliwić społeczeństwo na potrzeby osób chorych. Pola Nadziei po raz pierwszy „zakwitły” w Krakowie, a organizatorem akcji było Hospicjum im. św. Łazarza. 

Od 2003 roku, widząc efektywność działania programu krakowskiego, kolejne hospicja w innych miastach Polski zaczęły realizować projekt tworzenia własnych Pól Nadziei. Z roku na rok rośnie liczba osób noszących jedwabne żonkile, znak włączenia się w akcję. Obecnie mają już zasięg ogólnopolski.