Szlachetna Paczka

Ogólnopolska akcja świątecznej pomocy

SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy – realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie WIOSNA. Jej głównym założeniem jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy, by była ona skuteczna, konkretna i sensowna. 

W SZLACHETNEJ PACZCE prywatni darczyńcy odpowiadają na potrzeby osób najuboższych ze swojego miasta lub okolicy. O potrzebach tych dowiadują się wolontariusze, którzy sami w swoich społecznościach przed świętami Bożego Narodzenia poszukują rodzin dotkniętych biedą, odwiedzają je i pytają o to, czego im najbardziej brakuje. Na około miesiąc przed Bożym Narodzeniem informacje te są umieszczane w anonimowej bazie internetowej, by darczyńca mógł wybrać konkretną rodzinę i przygotować dla niej paczkę na święta. 

BP wspiera SZLACHETNĄ PACZKĘ na wielu płaszczyznach: przekazując paliwo, angażując się finansowo w kampanie promujące akcję, a także poprzez indywidualne działania pracowników, którzy przygotowują paczki dla potrzebujących wsparcia rodzin.