Strategia i zrównoważony rozwój

Celem BP jest tworzenie wartości dla akcjonariuszy, a cel ten spółka realizuje pomagając światu w zaspokojeniu rosnącego zapotrzebowania na energię w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

Pracujemy nad uproszczeniem struktury naszej działalności tak, aby skoncentrować się na tym, co potrafimy robić najlepiej. Wyróżniają nas kompetencje w zakresie poszukiwania surowców, prac głębinowych, zarządzania ogromnymi złożami i łańcuchami wartości w obszarze gazu ziemnego, a także światowej klasy segment downstream (obejmujący produkcję rafineryjną i działalność handlową), dla których wsparciem są nasze technologie i wypracowane relacje. Dobre wyniki finansowe to podstawa, ponieważ dzięki nim możemy dokonywać inwestycji niezbędnych do produkcji potrzebnej światu energii, a także nagradzać naszych akcjonariuszy tak, by nadal nas wspierali. Dostarczając energię stymulujemy rozwój gospodarczy i poprawiamy jakość życia milionów ludzi. Nasze działania tworzą również miejsca pracy, generują inwestycje, przyczyniają się do rozwoju infrastruktury i są źródłem przychodów dla budżetów państw i społeczności lokalnych. W naszym portfelu posiadamy technologie niskoemisyjne, które mogą znacząco przyczynić się do obniżenia emisji związków węgla, zarówno obecnie jak i w przyszłości.

"Zielone biuro"

Zielone stacje BP

Nowoczesne stacje BP są projektowane i eksploatowane zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Stosowane na nich rozwiązania techniczne w maksymalny sposób zabezpieczają środowisko: grunt, powietrze, wody gruntowe.

Specjalne ukształtowanie terenu powoduje, że w przypadku ewentualnego rozlania paliwa spłynie ono do studzienek połączonych z separatorami. Z kolei zastosowanie separatorów olejowych uniemożliwia przedostanie się nie oczyszczonych wód opadowych odpływających z terenu stacji oraz wód z myjni samochodowej do kanalizacji lub bezpośrednio do gruntu. 
Dwustopniowy system hermetyzacji (redukcja emisji węglowodorów) stosowany jest przy dostawach paliwa na stację oraz w momencie tankowania samochodu. Dystrybutory paliw posiadają bowiem system odsysania oparów, które zwracane są do zbiorników podziemnych. Z kolei przy dostawie paliwa funkcjonuje tzw. wahadło gazowe (w momencie napełniania zbiornika paliwem, opary poprzez drugi wąż wracają do cysterny, nie wydostają się na zewnątrz, do atmosfery. Ekologiczne zbiorniki paliw o podwójnych ścianach wyposażone są w elektroniczny monitoring. Szczególną ochroną objęte są również stanowiska zlewowe, czyli miejsca, gdzie podpina się cysternę przy dostawie paliwa na stacje. 
Zawór przeciwprzepełnieniowy likwiduje ryzyko przepełnienia zbiornika z paliwem. Dodatkowym zabezpieczeniem wspomagającym stały monitoring paliwa w zbiornikach jest proces tzw. bilansowania paliw. Piezometry umożliwiają stały monitoring wód gruntowych. Ponadto większość naszych stacji otoczona jest pasem zieleni. Stacja autogaz jest wyposażona również w elektroniczny system pomiaru gazu, który zapobiega przepełnieniu zbiorników. Studzienki zbiornikowe oraz dystrybutory wyposażone są w czujniki gazu, które ostrzegają o wycieku a przy dużych stężeniach wyłączają stacje z eksploatacji. 

Czystsze paliwa