"Zielone biuro"

Pierwszy w Polsce certyfikat Zielonego Biura został przyznany BP

W ostatnich dniach grudnia 2004 r. biuro BP Polska w Krakowie otrzymało pierwszy w Polsce certyfikat Zielonego Biura. Niezależna Kapituła, w skład której weszli przedstawiciele m.in. Ministerstwa Środowiska i organizacji ekologicznych przyznała jednogłośnie certyfikat BP.

Wystąpienie biura BP o polski certyfikat ekologiczny było konsekwencją regionalnej odpowiedzialności BP, która w skali globalnej realizuje proekologiczne projekty: Inicjatywę "Zielone Biuro", program "Zrównoważony Rozwój w Działaniu" oraz stosuje wytyczne dotyczące aranżacji i funkcjonalności biur BP - "Blue Chalk". Biuro w codziennej działalności zużywa dużo energii, materiałów oraz produkuje odpady. Celem jest obniżenie kosztów funkcjonowania biura poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań, które przyczyniają się do zmniejszenia oddziaływania biura na środowisko. Dowodem osiągnięcia wysokiego poziomu zarządzania jest certyfikat "Zielonego Biura". 
"Zielone Biuro" jest częścią Programu Czysty Biznes Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, który jest realizowany w Polsce od 1998 r. wspólnie z brytyjską organizacją ekologiczną Groundwork, z partnerskim udziałem innych organizacji prywatnych i publicznych. Cel Zielonego Biura to ograniczanie negatywnego wpływu biur na środowisko przy równoczesnym obniżaniu kosztów ich funkcjonowania. 

Przyznany BP certyfikat "ZIELONEGO BIURA" jest potwierdzeniem, że:

  • posiadamy opracowaną i wdrożoną polityką środowiskową
  • dbamy o zrównoważone zarządzanie energią elektryczną, cieplną, wodą i ściekami
  • posiadamy uregulowaną gospodarką odpadami
  • mamy proekologiczny sposób zarządzania papierem
  • dbamy o przyjazne środowisko pracy (BHP)
  • realizujemy politykę zakupów uwzględniającą wymogi środowiska
  • prowadzimy ciągłą edukację ekologiczną pracowników i klientów