O nás

Pôsobíme alebo predávame naše produkty vo viac ako 80 krajinách, zamestnávame viac ako 80 000 ľudí a každý deň vyprodukujeme viac ako 3 milióny barelov ropy. Prostredníctvom našich dvoch hlavných prevádzkových segmentov, a to získavania a spracovania, hľadáme, vyvíjame a vyrábame základné zdroje energie a meníme ich na produkty, ktoré ľudia potrebujú.


Medzi značky BP patria
a ďalšie. 

Naše hodnoty

aše hodnoty, ktorými sú bezpečnosť, úcta, odbornosť, odvaha a tímová práca, sú stanovené výlučne v súlade s kódexom správania spoločnosti BP a premietajú sa do zodpovedných krokov nevyhnutných pre prácu, ktorú každý deň vykonávame. Naše hodnoty predstavujú vlastnosti a činy, ktoré chceme vidieť v spoločnosti BP. Riadia spôsob našej obchodnej činnosti a rozhodnutia, ktoré prijímame. 

Palivová karta BP PLUS

Palivové karty sú v ponuke spoločnosti BP od roku 1997, pričom predstavujú riešenie na optimalizáciu nákladov, bezpečnosť, kvalitu palív a dostupnosť čerpacích staníc. Naša ponuka palivových kariet pre medzinárodné prepravné spoločnosti dokáže splniť všetky vaše požiadavky na cestách – prezrite si naše webové stránky, kde nájdete viac informácií o kontrole výdavkov, sieťovom pokrytí, mýtach a cestných službách a odbornosti v oblasti pohonných hmôt. Dokonca aj v krajinách, v ktorých spoločnosť BP nemá čerpacie stanice, sme schopní poskytnúť celý rad možností čerpania pohonných hmôt vďaka združeniu ROUTEX a dostatočnej podpore našich autorizovaných zástupcov spoločnosti BP PLUS.