Vrátenie DPH a spotrebnej dane

Spoločnosť ATS, náš partner, ktorý sa špecializuje na vrátenie DPH, riadi necentralizovanú korporátnu štruktúru. Jeho viacjazyčné regionálne tímy, ktoré sú strategicky rozmiestnené vo väčšine európskych krajín, sa priebežne oboznamujú s príslušnými novými daňovými predpismi, vďaka čomu sa zachováva váš hotovostný tok súvisiaci s DPH na optimálnych úrovniach, a zabezpečujú, aby nedošlo k mimovoľnému porušeniu žiadnych miestnych právnych predpisov zo strany zákazníkov. 
Úspora času:
  • Spoločnosť ATS je zodpovedná za udržiavanie všetkých kontaktov s orgánmi v rôznych krajinách.
Finančná výhodnosť:
  • Vďaka profesionalite partnera sa zvyšuje presnosť žiadostí o vrátenie DPH, čím sa zvyšuje rýchlosť vrátenia DPH a skracuje sa čas potrebný na správu.
Odborné know-how:
  • Na pochopenie pravidiel týkajúcich sa DPH v rôznych európskych krajinách nie je nutné najímať personál s osobitnými znalosťami a zručnosťami.