Nafta BP pre nákladné vozidlá

Vysoké prevádzkové náklady, prestoje vozidiel a rastúce ceny pohonných hmôt

– všetky tieto problémy stoja medzi vami a efektivitou vozového parku. Vzhľadom na túto zložitú situáciu vám odporúčame motorovú naftu BP. Jej jedinečné zloženie chráni motory pred tvorbou škodlivých usadenín, pomáha zachovať účinnosť, výstupný výkon a emisné vlastnosti motora. 

Motorová nafta BP,

 ktorá prešla náročnými testami na celom rade ťažkých nákladných vozidiel, vám pomôže pri tom, aby váš vozový park strávil menej času v opravárenských dielňach a viac času, a s menším množstvom paliva, na cestách.

Ako to funguje

Pokrok v technológiách motorov znamená, že sa mení aj konštrukcia vstrekovačov paliva, keďže výrobcovia motorov sa snažia o to, aby spĺňali stále prísnejšie emisné právne predpisy. Zatiaľ čo tieto nové konštrukcie vedú k znižovaniu produkcie emisií výfukových plynov, sú náchylnejšie na hromadenie usadenín. Používanie menej kvalitných palív môže rýchlo viesť k hromadeniu škodlivých usadenín, ktoré potom narúšajú tok paliva cez vstrekovače. 

Výsledkom je strata výkonu a zvýšenie spotreby paliva. Naše nezávislé testy uskutočnené s radom ťažkých nákladných vozidiel v skutočnosti ukazujú, že zanesené vstrekovače znižujú celkovú úsporu paliva o 2,6 % a v priemere o 2,1 %*. V mestských prevádzkových podmienkach bol tento dosah v dôsledku zníženej úspory pohonných hmôt ešte vyšší, v priemere až o 5,7 %*. 

Pre majiteľov vozových parkov to môže znamenať výrazný nárast prevádzkových nákladov. 
Motorová nafta BP zmierňuje tento vplyv. Vďaka špeciálnemu zloženiu našich palív sa uchovávajú dôležité súčasti motora čisté a sú chránené proti hromadeniu škodlivých usadenín nachádzajúcich sa vo vstrekovačoch, a vďaka tomu sa fungovanie motora udržiava v takom stave, ako to mal výrobca pôvodne v úmysle. Môže to znamenať nižšiu spotrebu paliva a vyššiu účinnosť, a nakoniec aj úsporu finančných prostriedkov v rámci celého vozového parku.
Dr. Linda Rainbow zo spoločnosti BP
* Testy sa vykonávali v súlade s jazdným cyklom FIGE, pričom sa porovnávali zanesené a čisté vstrekovače. Skutočná dosiahnutá úspora pohonných hmôt bude závisieť od viacerých faktorov vrátane konfigurácie vozidla, pracovného cyklu na ceste a užitočného zaťaženia.