Často kladené otázky Palivá BP s technológiou ACTIVE

Otázka 1: Je špina skutočne problém?

Naši vedci intenzívne skúmali tento problém, konzultovali stovky priemyselných zdrojov vrátane vedeckej literatúry, patentových prieskumov a servisných letákov výrobcov. Aj mikroskopické množstvo špiny na dôležitých komponentoch motora môže mať veľký vplyv na vlastnosti motorov, znižovať úsporu paliva a výkon motora. Špina môže dokonca spôsobiť, že diely motora môžu potrebovať opravu, čo vedie k nákladným výdavkom. Dnešné motory sú obzvlášť citlivé na špinu.

Zriadili sa špecializované pracovné skupiny v rámci odvetvia, ktoré sa zaoberajú problémami súvisiacimi so špinou v systémoch vstrekovania paliva. BP je účastníkom mnohých skupín, ktoré pomáhajú vyvíjať nové spôsoby skúšania na ich riešenie. Okrem toho BP nezávisle spolupracovala s výrobcami nákladných vozidiel, technickými poradcami a skúšobňami, aby sme pochopili vplyv špiny a vyvinuli skúšky na mieru na nájdenie a optimalizovanie riešení.

Otázka 2: Ako fungujú nové palivá BP s technológiou ACTIVE?

Palivá BP sú navrhnuté na riešenie skutočných problémov, ktoré môžu na trhu vzniknúť. Technológia ACTIVE je názov, ktorým sme nazvali formulu patentovanej technológie, ktorá sa teraz nachádza vo všetkých našich nových palivách. Obsahuje aktívne molekuly, ktoré začnú fungovať hneď po zapnutí motora.  Tieto aktívne molekuly bojujú proti špine v motore dvomi spôsobmi:
  1. ODSTRAŇUJÚ špinu nalepením sa na ňu a ťahajú ju preč od dôležitých komponentov motora. Špina sa potom neškodne spáli v motore.
  2. Nalepením sa na čisté kovové povrchy v motore ZABRAŇUJÚ nahromadeniu špiny, vytvárajú ochrannú vrstvu, ktorá pomáha zastaviť naväzovanie špiny na kov.
Okrem toho nafta BP s technológiou ACTIVE má špeciálne zloženie s dodatočnými prvkami, ako je látka proti peneniu, ktorá pomáha zabezpečovať čistejšie a rýchlejšie dopĺňanie paliva.

Otázka 3: Sú tieto nové palivá dostupné na všetkých predajných miestach BP v Európe?

Nové palivá BP s technológiou ACTIVE sú dostupné na väčšine predajných miest BP v Európe. V Nemecku sa palivá BP s technológiou ACTIVE nazývajú Aral Anti-Schmutz Formel. V Spojenom kráľovstve je technológia ACTIVE dostupná len v palivách Ultimate.

Otázka 4. Tvrdíte, že ročná úspora paliva je na jedno nákladné vozidlo ročne až 912 litrov, ako ste to vypočítali?

Merali sme spotrebu paliva rozličných nákladných vozidiel so špinavými vstrekovačmi paliva v rámci kombinácie jazdy v meste, mimo mesta a na diaľnici. Následne sme skúšky zopakovali s čistými vstrekovačmi. Pri týchto skúškach bola nameraná strata úspory paliva pri porovnaní špinavých a čistých vstrekovačov až 3,8 % a v priemere 3,1 %. 

Potom sme vypočítali objem paliva, aký je potrebný na prejdenie bežnej ročnej vzdialenosti ťažkých nákladných vozidiel v Európe (hrubá hmotnosť vozidla presahovala 16 t); predpokladá sa vzdialenosť 80 000 km. Rozdiel medzi čistými a špinavými vstrekovačmi, t. j. potenciálna ročná úspora paliva jedného nákladného vozidla je až 912 litrov. 

Zopakovanie výpočtu v prípade ľahkých úžitkových vozidiel (hrubá hmotnosť vozidla od 3,5 t do 7,5 t) pri prejdení 50 000 km ročne prinieslo potenciálnu ročnú úsporu paliva až 340 litrov.

Otázka 5: Aké výhody má používanie nafty BP s technológiou ACTIVE v automobiloch?

V automobiloch naše dosiaľ najlepšie bežné palivá s technológiou ACTIVE teraz pomáhajú odstraňovať špinu v motore a zároveň ho chránia pred hromadením špiny, čo pomáha vášmu vozidlo dostať sa ďalej.

Otázka 6: Čo robia tieto nové palivá pre emisie? Aký je prínos palív BP s technológiou ACTIVE pre životné prostredie?

Existujú dve kategórie výfukových emisií vozidiel: regulované emisie a ekvivalentné emisie CO2. Je na zodpovednosti výrobcov vozidiel, aby zaistili, že vozidlá, ktoré predávajú, spĺňali normy regulovaných emisií. Nové palivá BP s technológiou ACTIVE môžu pomôcť znížiť množstvo paliva použitého na prejdenie cesty, a preto môžu vodičovi umožniť znížiť ekvivalentné emisie CO2 v rámci tejto jazdy. Ak počas jazdy nespálite toľko paliva, výfukové emisie sa znížia.

Otázka 7: Tvrdíte, že špinavé vstrekovače znižujú úsporu paliva v nákladných vozidlách až do 3,8 %, na základe akých skúšok ste prišli k tomuto číslu?

Merali sme spotrebu paliva rozličných nákladných vozidiel so špinavými vstrekovačmi paliva. Následne sme skúšky zopakovali s čistými vstrekovačmi. To nám umožnilo porovnať množstvo paliva použitého na jazdný cyklus so špinavými vstrekovačmi oproti čistým. Pri týchto skúškach bol rozdiel alebo strata úspory paliva pri špinavých vstrekovačoch až 3,8 % a 3,1 % v priemere.

Otázka 8: Aké nákladné vozidlá ste použili pri skúškach?

Analyzovali sme európsky trh s nákladnými vozidlami a vybrali sme vozidlá, ktoré boli zástupcami kľúčových hmotnostných a emisných tried.

Otázka 9: Existuje nejaký nezávislý zdroj, ktorý môže potvrdiť výsledky vašich skúšok?

Spoločnosť BP vykonávala všetky skúšky nákladných vozidiel v nezávislých európskych zariadeniach s príslušne kalibrovaným skúšobným vybavením vhodným na hodnotenie úspory paliva. Sú akreditované v súlade s normou ISO 9001:2008 (pre systémy riadenia kvality) a ISO 14001:2004 (pre environmentálne systémy). Zariadenia zamestnávajú pracovníkov s kvalifikáciou v oblasti testovania motorov a vozidiel a poskytujú dôkladne overené údaje širokej škále zákazníkov vrátane pôvodných výrobcov zariadenia, zákonodarcov, akademických inštitúcií a prevádzkovateľov vozového parku.

Otázka 10: Ako môžem dokázať vaše tvrdenia v rámci môjho nákladného vozového parku? Aké parametre ste použili?

Nové palivá BP s technológiou ACTIVE sú výsledkom 5 rokov strávených vývojom a skúšaním výrobkov.  Za tento čas naši vedci vykonali skutočne dôkladné skúšky našich nových palív v motoroch a vozidlách od malých mestských aut po ťažké úžitkové vozidlá. Stojíme si za všetkými tvrdeniami, ktoré sa týkajú nových palív BP s technológiou ACTIVE. Skutočné výhody sa však môžu líšiť a najlepšie výsledky sa vo všeobecnosti dosahujú neustálym používaním. 

V prípade úspory paliva je samozrejme dôležité uvedomovať si, že spotrebu paliva môžu ovplyvňovať početné ďalšie faktory vrátane stavu vozidla, stavu cesty, užitočného zaťaženia a iných vecí. Preto je veľmi zložité vyčleniť vplyv jedinej premennej pri každodennej prevádzke a presné nameranie výhod pre vozový park si zvyčajne vyžaduje vhodne navrhnutú skúšku so štatistickou analýzou výsledkov. Z tohto dôvodu sme naše skúšky úspory paliva vykonávali v odborných nezávislých inštitúciách pri použití dynamometra na presné napodobnenie podmienok skúšok vozidiel so špinavými a čistými vstrekovačmi. 

Nové palivá BP sú len jedným prvkom našej komplexnej ponuky pre nákladné vozidlá v rámci pomoci pri znižovaní prevádzkových nákladov vozového parku.

Otázka 11: Ako mi môžu bezpečnostné prvky BP pomôcť pri kontrole výdavkov?

Funkcia Bezpečnosť BP vás chráni pred krádežou vďaka 100 % online autorizácii všetkých palivových transakcií a procesu nepretržitej aktívnej detekcie podvodu. Môžete sa spoľahnúť, že akýkoľvek pokus o podvod bude efektívne zaznamenaný a budete o tom ihneď informovaný. Na čerpacích staniciach BP a Aral dodržiavame aj veľmi prísne postupy overovania kariet a registračných čísiel vozidiel. To vám umožňuje kontrolovať výdavky vozového parku a eliminovať zneužívanie, ako napríklad dopĺňanie paliva pre neoprávnené vozidlá. Vďaka tomu, že všetky naše čerpacie stanice sú prepojené online, je možné rýchlo reagovať a napríklad v prípade potreby kartu zablokovať.

Otázka 12: Ako mi môže softvér správy vozového parku (BP FleetExpert) pomôcť pri kontrole výdavkov?

BP FleetExpert poskytuje účinnú kontrolu celého vozového parku a úplný prehľad spotreby paliva, emisií CO2 pri jazde a všetkých technických údajov, ktoré sú nevyhnutné na účinnú správu vozového parku. Toto uľahčuje určiť oblasti pre potenciálne úspory.

BP FleetExpert zhromažďuje údaje zo všetkých účtov na jednom mieste, kombinuje výdavky na palivá s nákladmi na príležitostné opravy, lízingom, poistením, cestným mýtom a inými výdavkami. Na základe tohto môžete ľahko a transparentne spravovať náklady súvisiace s prevádzkou spoločnosti, čo uľahčuje vykonávanie firemných rozhodnutí.

Otázka 13: Ako mi môže telematické riešenie (BP FleetMove) pomôcť pri kontrole výdavkov?

BP FleetMove je komplexné telematické riešenie, ktoré vozidlu umožňuje sledovať a kontrolovať pracovný čas vodičov, nahlasovať hlavné ukazovatele výkonu a účinne kontrolovať výdavky. 

Poskytuje tiež úplnú integráciu rady systémov správy, ktoré využívajú dopravné spoločnosti.

Prostredníctvom školenia vodičov môže BP FleetMove prispievať k podstatnému zníženiu nákladov na prevádzku spoločnosti pri úspore paliva v priemere o 9 %, ako sa dosiahlo pri skúškach. *
* Jedno z popredných nezávislých technologických centier pre navrhovanie, technické skúšanie a vývoj automobilových a pohonných systémov vykonalo sériu skúšok na zmeranie úspor paliva prostredníctvom používania modulu Driver Coach riešenia BP FleetMove. Skúšky boli vykonané s vodičmi s rôznymi úrovňami skúseností v rámci rôznych dopravných situácií v meste a mimo mesta. Výsledky preukázali, že vodiči nákladných vozidiel sú schopní ušetriť palivo až do 13,1 % a v priemere o 9 % prostredníctvom účinnejšej jazdy pomocou modulu Driver Coach.