1. Domov
  2. O nás
  3. Súhrnný prehľad o spoločnosti BP

Súhrnný prehľad o spoločnosti BP

Sme globálna energetická spoločnosť so širokým záberom naprieč svetového energetického systému. Máme prevádzky v Európe, Severnej a Južnej Amerike, Australázii, Ázii a Afrike

Spoločnosť BP v číslach

Máme prevádzky v 78 krajinách sveta. Poskytujeme zákazníkom pohonné hmoty na dopravu, energie na teplo a svetlo, mazivá, ktoré udržiavajú motory v pohybe a petrochemické výrobky, ktoré sa používajú na výrobu predmetov každodennej potreby, ako napr. farbivá, oblečenie a obaly.

Krajín s prevádzkou 78
Počet zamestnancov 73,000
Tržby a ďalšie operatívne príjmy $299 miliárd
Základný zisk z reprodukčných nákladov $12,7 miliárd
Barely ropného ekvivalentu vyrobeného za deň 3,7 milióna
Preukázané rezervy 19 945 miliónov barelov ropného ekvivalentu
Prístup k novému prieskumu 63 000 štvorcových kilometrov
Maloobchodné miesta Približne 18 700
Priepustnosti rafinérií za deň 1,7 miliónov barelov
Vyrobené petrochemikálie 11,9 miliónov ton

Obchodný model

Od oceánu po púšť, od vrtných veží po maloobchod, dodávame energetické výrobky a služby ľuďom po celom svete.

Naša stratégia

Spoločnosť sa dožaduje riešení pre viac energie, dodanej novými a lepšími spôsobmi na zabezpečenie budúcnosti s nízkymi emisiami oxidu uhličitého. Naša stratégia je navrhnutá tak, aby sa táto duálna výzva naplnila. S pomocou nových technológií sa bude energia vyrábať efektívnejšie, novými spôsobmi, čo dopomôže uspokojiť očakávaný rast dopytu. Naša stratégia nám umožňuje byť konkurencieschopnými v čase, keď sa ceny, politika, technológia a preferencie zákazníka rapídne vyvíjajú.

Naša história

Náš príbeh bol vždy o prechode - od uhlia k oleju, od oleja k palivu, od pobrežných ku oceánskemu a dnes ku novej zmesi zdrojov energie a budúcnosti s nižšími emisiami oxidu uhličitého