Për shitësit me pakicë

Ofrojuni klientëve tuaj lubrifikantë të cilësisë së lartë, me emër dhe me një gamë të gjerë të Lubrifikantëve BP- që është një emër i besueshëm në mbarë botën për vajrat te të cilat klientët tuaj mund të mbështeten sa i përket çmimit që i përshtatet buxhetit të tyre. Dhe me mjetet, këshillën dhe informacionin për të ndihmuar zhvillimin tuaj, ju gjithashtu mund t'i shtoni vlera biznesit tuaj.

Për distributorët

Plotësojmë nevojat e klientëve tuaj me gamën tonë të lubrifikanteve dhe vajrave të motorit kundrejt çmimeve konkurruese. Me lubrifikantët BP, ju merrni më pak produkte dhe, rrjedhimisht, keni një inventar më të vogël, por me më tepër aplikime. Gjithashtu, do të gjeni mjete dhe lehtësira që do t'ju ndihmojnë për të përparuar dhe zhvilluar biznesin tuaj.

Për serviset

Ne garantojmë një gamë gjithpërfshirëse lubrifikantesh dhe vajrash motori të cilësisë së lartë tek të cilët mund të mbështeteni kundrejt një çmimi që i përshtatet buxhetit tuaj. Për më tepër, mjetet tona të nevojshme, këshillat dhe informacioni ynë mund t'ju ndihmojë të zhvilloni dhe t'i shtoni vlera biznesit tuaj. Dhe e gjithë kjo vjen nga një emër që e njihni dhe tek i cili mund të besoni-BP.
    

Albania