• Albania
  • Lubrifikantët e autoveturave

Lubrifikantët e Autoveturave

Marka e BP Visco jep performancë dhe siguri pa komplikim. Të gjithë vajrat tanë të makinave përfshijnë teknologjinë CleanGuard që ofron një motor më të pastër për një kohë më të gjatë, së bashku me një mori produktesh që i përgjigjen nevojave specifike. Dhe gjithkush gjen qetësi nga përdorimi i emrit të besuar dhe të sigurt.

Visco 7000 5W-30

BP Visco 7000 5W-30 me Teknologjinë e Mbrojtjes së Motorit Cleanguard, është një vaj motori plotësisht sintetik Super Premium.  

Visco 7000 C 5W-40

BP Visco 7000 C 5W-40 është një vaj sintetik super premium që ofron pastrim të shkëlqyer të motorëve, i teknologjisë së mbrojtjes së motorëve CleanGuard™.

Visco 5000 5W-30

BP Visco 5000 5W-30  me Teknologjinë e Mbrojtjes së Motorit CleanGuard™ është një vaj motori Premium plotësisht sintetik.

Visco 5000 M 5W-30

BP Visco 5000 M 5W-30 është një vaj motori sintetik premium i teknologjisë CleanGuard™ për mbrojtjen e motorëve, i cili përmbush kërkesat e reja teknike ACEA-08 A3/B4/C3 dhe GM dexos 2.

Visco 5000 FE 5W-30

BP Visco 5000 FE 5W-30 me Teknologjinë e Mbrojtjes së Motorit CleanGuard™ është një vaj motori sintetik i cilësisë Premium.

Visco 5000 C 5W-40

BP Visco 5000 C 5W-40 është një vaj sintetik premium i teknologjinë Cleanguard™ për mbrojtjen e motorëve që ofron pastrim të shkëlqyer të motorëve dhe mbrojtje të sistemit të emetimit të përdorur në shumë automjete moderne si me benzinë ashtu edhe me naftë. 

Visco 3000 A3/B4 10W-40

Visco 3000 A3/B4 10W-40 me Teknologji të Mbrojtjes së Motorit CleanGuard™ është vaj motori pjesërisht sintetik.

Visco 2000 A3/B3 15W-40

Visco 2000 A3/B3 15W-40  me Teknologjinë e Mbrojtjes së Motorit CleanGuard™ është një vaj motori Premium.

Visco 2000 20W-50

Visco 2000 20W-50 me Teknologjinë e Mbrojtjes së Motorit Cleanguard™ është një vaj motori Premium.