Vanellus Max Drain 10W‐40

Vanellus Max Drain 10W-40 është një vaj për motorët e naftës për punë të rënda i cili garanton një mbrojtje të sigurt dhe interval të zgjatur të ndërrimit të vajit për kamionët, autobusët dhe automjetet e rrugëve të këqija.

Për çfarë shërben?

Është i përshtatshëm për përdorim te motorët Euro 1, 2, 3 dhe Euro 4 të cilët nuk kërkojnë një vaj me SAPS të ulët; kur një vaj SAPS i ulët është specifikuar, ne rekomandojmë Vanellus Max Drain Eco.
Vanellus Max Drain 10W-40 është miratuar nga prodhuesit evropianë për përdorim tek intervalet maksimalë të ndërrimit të vajit.

Specifikim Teknik

Pamja e përgjithshme

Vanellus Max Drain 10W-40 plotëson specifikimet e mëposhtme*.
 • ACEA E4/E5/E7
 • API CF
 • Mercedes Benz MB-Approval 228.5
 • MAN M 3277
 • Volvo VDS-3
 • Renault RVI RXD
 • Renault RLD-2
 • DAF me interval të zgjatur të ndërrimit të vajit
 • Ndërrim standard i vajit te Scania
Për rekomandime për makinat e veçanta të tregtisë, lutemi të përdorni përzgjedhësin tonë të produktit.
*Gjithnjë konsultohuni me manualin e makinës suaj.

Specifikime të industrise

Specifikimet e mëposhtme të ACEA:

 • ACEA E4 për mjetet e punëve të rënda të pajisur me QGS(Qarkullim Gazit në Skarpamento), RPK(Reduktim të Përzgjedhur të Katalitit) te intervalet e zgjatur të ndërrimit të vajit(SAPS e plotë).
 • ACEA E7 për shumicën e mjeteve të punëve të rënda, të pajisur me QGS(Qarkullim të Gazit në Skarpamento), RPK (Reduktim të Përzgjedhur të Katalitit) te intervalet e zgjatur të ndërrimit të vajit (SAPS e plotë).ACEA E7 mbulon gjithashtu të gjitha kërkesat për specifikimin e vjetër ACEA E5 për shumicën e mjeteve të pajisur me QGS(Qarkullim të Gazit në Skarpamento), RPK (Reduktim të Përzgjedhur të Katalitit) i cili tashmë është i papërdorshëm.
Specifikimet e fundit të API:
 • API CF për motorët e punës së rëndë që plotësojnë standardet e emetimit 1994. Për motorët e mjeteve të rrugëve të vështira, atyre me injektim indirekt dhe motorë të tjerë nafte.

Specifikime të prodhuesit të kamionit

Gjithashtu kjo është miratuar krahas specifikimeve të prodhuesve të automjeteve të mëposhtme:

 • Mercedes Benz MB-Approval 228.5 për interval shumë të gjatë shërbimi te motorët e kamionëve të prodhuar në vitin 1996 ose më vonë.
 • MAN M 3277, për motorët e kamionëve që plotësojnë kërkesat e emetimit Euro 3 ose më të vjetra. Mund të përdoret për tipa të tjerë motorësh kur specifikohet.
 • Volvo VDS-3, për intervale të zgjatur të ndërrimit të vajit, te motorët Volvo që plotësojnë kërkesat e emetimit Euro 5, Euro 4, Euro 3.
 • Renault RVI RXD, për intervalet e zgjatur të ndërrimit të vajit te motorët Renault që plotësojnë kërkesat e emetimit Euro 5, Euro 4, Euro 3.
 • Renault RVI RLD-2 për motorët Renault që plotësojnë kërkesat e emetimit Euro 3.
 • Kërkesat e DAF për ndërrim të zgjatur të vajit u realizuan.
 • Kërkesat e Scania për ndërrim standard të vajit u realizuan.

Përfitimet

Përfitimet

Vanellus Max Drain 10W-40 X ofron përfitimet e mëposhtme:

 • Interval i zgjatur i ndërrimit të vajit sipas rekomandimeve të prodhuesve të motorit-mjetet qëndrojnë më gjatë në shërbim.
 • Mbrojtje e shkëlqyer gjatë jetëgjatësisë së vajit-motorët qëndrojnë të sigurt dhe kërkojnë më pak mirëmbajtje.
 • Qarkullim i mirë i vajit në temperaturë të ulët-motorët janë shumë shpejt të mbrojtur nga ndezja e ftohtë.

Intervalet e ndërrimit të vajit

Tabela mëposhtme përmban intervalet treguese të ndërrimit të vajit për prodhuesit kryesorë të motorëve të kamionëve që zbatohen në më të shumtën e rasteve. Lutemi të konsultoheni me manualin e automjetit tuaj për intervalin e ndërrimit të vajit që kërkon mjeti juaj.

Intervali maksimal i ndërrimit të vajit në km (kontrollo rekomandimet e PPO-së për INV)
Prodhuesi
Intervali maksimal i ndërrimit të vajit në km (kontrollo rekomandimet e PPO-së për INV)

Kamionët Euro 3

Kamionët Euro 4 dhe 5

DAF
Intervali maksimal i ndërrimit të vajit në km (kontrollo rekomandimet e PPO-së për INV)
120.000
Ju lutemi, përdorni Vanellus Max Drain Eco 10W-40
MB
Intervali maksimal i ndërrimit të vajit në km (kontrollo rekomandimet e PPO-së për INV)
100.000
100.000
MAN
Intervali maksimal i ndërrimit të vajit në km (kontrollo rekomandimet e PPO-së për INV)
90,000 (vetëm për karburant me sulfur < 50 ppm)
90,000 (vetëm për karburant me sulfur < 50 ppm. Mund të jetë deri në 120,000 km për kamionët e pajisur me kompjuter OBD1)
RVI
Intervali maksimal i ndërrimit të vajit në km (kontrollo rekomandimet e PPO-së për INV)
90.000
Maksimumi 100,000 me OBD
"Scania* * Enduron SLD 3 i kërkuar për ndërrimin e zgjatur maksimalisht "
Intervali maksimal i ndërrimit të vajit në km (kontrollo rekomandimet e PPO-së për INV)
60.000
Euro 4: 60.000 Euro 5: 45.000
Iveco
Intervali maksimal i ndërrimit të vajit në km (kontrollo rekomandimet e PPO-së për INV)
150.000
150.000
Volvo
Intervali maksimal i ndërrimit të vajit në km (kontrollo rekomandimet e PPO-së për INV)
60.000
60.000