Vanellus Max Drain 5W‐30

Vanellus Max Drain 5W-30 është një vaj sintetik i motorëve të naftës që ofron një mbrojtje fantastike dhe intervale të zgjatura të ndërrimit të vajit nën kushte ekstreme operimi.

Për çfarë shërben?

Është i përshtatshëm për përdorim te motorët Euro 1, 2, 3 dhe Euro 4 të cilët nuk kërkojnë një vaj me SAPS të ulët; aty ku specifikohet një vaj me SAPS të ulët, rekomandojmë Vanellus Max Drain Eco.
Vanellus Max Drain 5W-30 është miratuar nga prodhuesit evropianë për përdorim tek intervalet maksimale të ndërrimit të vajit.

Specifikim Teknik

Pamja e përgjithshme

Vanellus Max Drain 5W-30 plotëson specifikimet e mëposhtme*.
 • ACEA E4/E5/E7
 • Mercedes Benz MB-Approval 228.5
 • MAN M 3277
 • Volvo VDS-3
 • Renault RVI RXD
 • DAF me interval të zgjatur të ndërrimit të vajit
Për rekomandime për një makinë të veçantë, lutemi të përdorni përzgjedhësin tonë të produktit.
*Gjithnjë konsultohuni me manualin e makinës suaj.

Specifikime të industrisë

Specifikimet e mëposhtme të ACEA:

 • ACEA E4 për mjetet e rënda të pajisura me QGS(Qarkullim të Gazit në Skarpamento), RPK(Reduktim të Përzgjedhur të Katalitit) te intervalet e gjerë të ndërrimit të vajit (SAPS e plotë).
 • ACEA E7 për shumicën e mjeteve të rënda të pajisura me QGS (Qarkullim të Gazit në Skarpamento), RPK(Reduktim të Përzgjedhur të Katalitit) te intervalet e zgjatura të ndërrimit të vajit (SAPS e plotë). ACEA E7 mbulon gjithashtu të gjitha kërkesat për specifikimet e vjetra ACEA E5 për shumicën e mjeteve të rëndë të pajisur me QGS (Qarkullim të Gazit në Skarpamento), RPK (Reduktim të Përzgjedhur të Katalitit) që tashmë është e vjetëruar.

Specifikime të prodhuesit të kamionit

Gjithashtu kjo është miratuar krahas specifikimeve të prodhuesve të automjeteve të mëposhtme:

 • Mercedes Benz MB-Approval 228.5 për intervale shumë të gjatë shërbimi te motorët e kamionëve të prodhuar në vitin 1996 ose më vonë
 • MAN M 3277, për motorët e kamionëve që plotësojnë kërkesat e emetimit Euro 3 ose më të vjetra. Mund të përdoret për tipa të tjerë motorësh kur specifikohet.
 • Volvo VDS-3, për intervale të zgjatur të ndërrimit të vajit te motorët Volvo që plotësojnë kërkesat e emetimit Euro 5, Euro 4, Euro 3.
 • Renault RVI RXD,Renault RVI RXD, për intervalet e zgjatur të ndërrimit të vajit te motorët Renault që plotësojnë kërkesat e emetimit Euro 5, Euro 4, Euro 3.
 • Vanellus Max Drain 5W-30 gjithashtu plotëson kërkesat e ndërrimit të zgjatur të vajit DAF për motorët që plotësojnë kërkesat e emetimit Euro 3.

Përfitimet

Përfitimet

Vanellus Max Drain 5W-30 ofron përfitimet e mëposhtme:
 • interval i zgjatura i ndërrimit të vajit sipas rekomandimeve të prodhuesve të motorëve - mjetet qëndrojnë më gjatë në shërbim.
 • mbrojtje fantastike gjatë gjithë jetëgjatësisë së vajit; motorët qëndrojnë të sigurt dhe kërkojnë më pak mirëmbajtje.
 • qarkullim i shkëlqyer i vajit në temperaturë të ulët, motorët janë të mbrojtur shumë shpejt ndaj kushteve më të ftohta të ndezjes.

Performanca e produktit

Pistonët Pastrues

Testi OM 441 vlerëson performancën e lubrifikantëve për të parandaluar depozitimet e veshjes së cilindrit, pistonit dhe turbocharger-it tek motorët Euro II. Në fund të testit, pistonët vlerësohen nga një profesionist i cili vlerëson nivelin e depozitave në piston.

Mbrojtje nga Gërryerja

Testi i pikës së rrjedhjes është një test analitik i standardit industrial, i përdorur për të matur temperaturën më të ulët në të cilën një lubrifikant do të rrjedhë. Nëse vaji rrjedh në temperatura tepër të ulëta në laborator, ai duhet ta mbrojë motorin më mirë gjatë ndezjes së motorit në kushte të ftohta. Kjo do të thotë se vaji do të shkojë tek përbërësit e motorit më shpejt dhe do t'i mbrojë nga veshja gjatë procesit të ndezjes.

Mbron edhe në Temperatura të Ulëta

Der Pourpoint-Test ist ein Standardindustrietest zur Messung der niedrigsten Temperatur, bei der ein Öl gerade noch fließt. Wenn Öl im Labor bei extrem niedrigen Temperaturen fließt, ist anzunehmen, dass das Öl den Motor besser schützt, wenn dieser in der Kälte angelassen wird. Das liegt daran, dass das Öl die Motorenkomponenten beim Anlassen schneller erreicht und sie vor Abnutzung schützt.
  

Intervalet e ndërrimit të vajit

Tabela mëposhtme përmban intervalet treguese të ndërrimit të vajit për prodhuesit kryesorë të motorëve të kamionëve që zbatohen në më të shumtën e rasteve. Lutemi të konsultoheni me manualin e automjetit tuaj për intervalin e ndërrimit të vajit që kërkon mjeti juaj.

Intervali maksimal i ndërrimit të vajit në km (kontrollo rekomandimet e PPO-së për INV)
Prodhuesi
Intervali maksimal i ndërrimit të vajit në km (kontrollo rekomandimet e PPO-së për INV)

Kamionët Euro 3

Kamionët Euro 4 dhe 5

DAF
Intervali maksimal i ndërrimit të vajit në km (kontrollo rekomandimet e PPO-së për INV)
120.000
Ju lutemi, përdorni Vanellus Max Drain Eco 10W-40
MB
Intervali maksimal i ndërrimit të vajit në km (kontrollo rekomandimet e PPO-së për INV)
100.000
100.000
MAN
Intervali maksimal i ndërrimit të vajit në km (kontrollo rekomandimet e PPO-së për INV)
90,000 (vetëm për karburant me sulfur < 50 ppm)
90,000 (vetëm për karburant me sulfur < 50 ppm. Mund të jetë deri në 120,000km për kamionët e pajisur me kompjuter OBD1)
RVI
Intervali maksimal i ndërrimit të vajit në km (kontrollo rekomandimet e PPO-së për INV)
90.000
Maksimumi 100,000 me OBD
Scania* *Castrol Enduron SLD 3 i kërkuar për ndërrimin e zgjatur maksimalisht
Intervali maksimal i ndërrimit të vajit në km (kontrollo rekomandimet e PPO-së për INV)
60.000
Euro 4: 60.000 Euro 5: 45.000
Iveco
Intervali maksimal i ndërrimit të vajit në km (kontrollo rekomandimet e PPO-së për INV)
150.000
150.000
Volvo
Intervali maksimal i ndërrimit të vajit në km (kontrollo rekomandimet e PPO-së për INV)
100.000
100.000