Vanellus Max Drain Eco 10W‐40

Vanellus Max Drain Eco 10W-40 është një vaj motori nafte me SAPS të ulët.

Për çfarë shërben?

Është projektuar në mënyrë të specifikuar për përdorim te motorët Euro 4 dhe Euro 5 të pajisur me sisteme kontrolli të emetimit të skarpamentos. Formim i ulët i SAPS (Hiri Sulfurik, Fosfori dhe Sulfuri) mbron sistemet e pastrajtuar të emetimit të motorit, të tillë si filtrat grimcorë të naftës(FGN).
Disa prodhues i specifikojnë vajrat me SAPS të ulët për përdorim te mjetet e tyre Euro 4 për të shmangur dëmtimet e FGN-së.
Vanellus Max Drain Eco 10W-40 është miratuar për përdorim te intervalet maksimale të ndërrimit të vajit te motorët Euro 4.

Specifikim Teknik

Pamja e përgjithshme

Vanellus Max Drain Eco 10W-40 X plotëson specifikimet e mëposhtme*.
  • ACEA E6
  • Mercedes Benz MB-Approval 228.51
  • MAN M 3477
Për rekomandime për makinat e veçanta të tregtisë, lutemi të përdorni përzgjedhësin tonë të produktit.
*Gjithnjë konsultohuni me manualin e makinës suaj.

Specifikime të industrisë

Specifikimet e mëposhtme të ACEA:

  • ACEA E6 për mjetet e punëve të rënda të pajisur me RPK(Reduktim të Përzgjedhur të Katalitit), QGS(Qarkullim të Gazit në Skarpamento), ose FGN(Filtër Grimcor Nafte) për intervale të zgjatura të ndërrimit të vajit (SAPS të ulët).

Specifikime të prodhuesit të kamionit

Gjithashtu kjo është miratuar krahas specifikimeve të prodhuesve të automjeteve të mëposhtme:

  • Mercedes Benz MB-Approval 228.51 për motorët e kamionëve Euro 4 të vitit 2005 dhe më pas (me FGN) me intervale tepër të gjata të shërbimit.
  • MAN M 3477 për motorët që kërkojnë vaj me SAPS të ulët dhe të projektuar për mjetet deri në dhe përfshi Euro 4&5 dhe ato me intervale të zgjatura të ndërrimit të vajit.

Përfitimet

Përfitimet

Vanellus Max Drain Eco 10W-40 ofron përfitimet e mëposhtme:

  • pajtueshmëri me sistemet e trajtimit të emetimit të skarpamentos-motorët operojnë në performancë optimale për më gjatë.
  • performancë të shkëlqyer të largimit të blozës-motorët janë të mbrojtur nga një veshje dhe depozitime, duke rritur sigurinë dhe duke reduktuar mirëmbajtjen.

Intervalet e ndërrimit të vajit

Tabela mëposhtme përmban intervalet treguese të ndërrimit të vajit për prodhuesit kryesorë të motorëve të kamionëve që zbatohen në më të shumtën e rasteve. Lutemi të konsultoheni me manualin e automjetit tuaj për intervalin e ndërrimit të vajit që kërkon mjeti juaj.

Intervali maksimal i ndërrimit të vajit në km (kontrollo rekomandimet e PPO-së për INV)
Prodhuesi
Intervali maksimal i ndërrimit të vajit në km (kontrollo rekomandimet e PPO-së për INV)
 Kamionët Euro 3
 Kamionët Euro 4 dhe 5
DAF
Intervali maksimal i ndërrimit të vajit në km (kontrollo rekomandimet e PPO-së për INV)
Ju lutemi, përdorni Vanellus Max Drain 10W-40 ose Vanellus Max Drain 5W-30
150,000
MB
Intervali maksimal i ndërrimit të vajit në km (kontrollo rekomandimet e PPO-së për INV)
Maksimumi 120,000 nga kompjuteri i servisit
100,000
MAN
Intervali maksimal i ndërrimit të vajit në km (kontrollo rekomandimet e PPO-së për INV)
90,000 (vetëm për karburant me sulfur < 50 ppm)
90,000 (vetëm për karburant me sulfur < 50 ppm. Mund të jetë deri në 120,000km për kamionët e pajisur me kompjuter OBD1)
RVI
Intervali maksimal i ndërrimit të vajit në km (kontrollo rekomandimet e PPO-së për INV)
Ju lutemi, përdorni Vanellus Max Drain 10W-40 ose Vanellus Max Drain 5W-30
Ju lutemi, përdorni Vanellus Max Drain 10W-40 ose Vanellus Max Drain 5W-30
Scania pa FGN* *Castrol Enduron SLD 3 i kërkuar për ndërrimin e zgjatur maksimalisht
Intervali maksimal i ndërrimit të vajit në km (kontrollo rekomandimet e PPO-së për INV)
Ju lutemi, përdorni Vanellus Max Drain 10W-40 ose Vanellus Max Drain 5W-30
Ju lutemi, përdorni Vanellus Max Drain 10W-40 ose Vanellus Max Drain 5W-30
Iveco
Intervali maksimal i ndërrimit të vajit në km (kontrollo rekomandimet e PPO-së për INV)
Ju lutemi, përdorni Vanellus Max Drain 10W-40 ose Vanellus Max Drain 5W-30
Ju lutemi, përdorni Vanellus Max Drain 10W-40 ose Vanellus Max Drain 5W-30
Volvo
Intervali maksimal i ndërrimit të vajit në km (kontrollo rekomandimet e PPO-së për INV)
Ju lutemi, përdorni Vanellus Max Drain 10W-40 ose Vanellus Max Drain 5W-30
Ju lutemi, përdorni Vanellus Max Drain 10W-40 ose Vanellus Max Drain 5W-30
Scania me FGN
Intervali maksimal i ndërrimit të vajit në km (kontrollo rekomandimet e PPO-së për INV)
Ju lutemi, përdorni Castrol Enduron Low SAPS 10W-40
Ju lutemi, përdorni Castrol Enduron Low SAPS 10W-40