BP Vanellus Mono 10W, 20W, 30, 40

BP Vanellus Mono 10W, 20W, 30 dhe 40 janë projektuar për t’u përdorur në një gamë të gjerë aplikimesh që kërkojnë një vaj monogradë.

Për çfarë shërben?

Ato janë të përshtatshme për t’u përdorur tek automjetet me naftë dhe benzinë, si dhe në transmisione të caktuara, aplikime hidraulike dhe të tjera që kërkojnë një vaj motori monogradë.  

Specifikim Teknik

Përmbledhje

Vanellus Mono 10W, 20W, 30 dhe 40 plotësojnë të dhënat e mëposhtme*. 
  • ACEA (Shoqata Evropiane e Prodhuesve të Automjeteve) E1 (vetëm SAE 30 dhe 40)
  • API (Instituti Amerikan i Naftës) CF/SG
Rekomandohet që për automjete të caktuara tregtare të përdoret zgjedhësi ynë i produktit.
*Referojuni gjithmonë manualit të automjetit tuaj.

Përfitimet

Përfitimet për klientët e biznesit

  • Furnizohen më shumë kamionë: Mbulon zbatime të ndryshme dhe një rang të gjerë të rekomandimeve të prodhuesit të automjetit.
  • Më pak inventar - më pak gabime: Tiparet e prodhuesit ndihmojnë në përdorimin e një produkti për shumicën e kamionëve, kështu reduktohet inventari, pakësohet stresi dhe kompleksiteti i mundësive të gabimeve
  • Teknologjia e fundit: Marka e besuar globale shton besueshmërinë në shërbimet e ofruara

Përfitimet për konsumatorët

  • Mbrojtje e përforcuar e motorit - Jini të qetë për avaritë e mundshme: - Mbrojtje nga veshja e motorit dhe depozitimet e mundshme për të rritur në maksimum fuqinë motorike - Stabilitet i plotë për performancë optimale të motorit "që i përmbahet standardeve"