Vanellus Multi 15W-40

BP Vanellus Multi 15W-40 është një vaj mineral premium për motor nafte të punëve të rënda. 

Për çfarë shërben?

Është i përshtatshëm për motorët e naftës të automjeteve më të vjetra të punëve të rënda. 

Specifikim Teknik

Përmbledhje

Vanellus Multi 15W-40 plotëson specifikimet e mëposhtme*
 • ACEA E2
 • API CG-4
 • MB-Approval 228.1
 • M271
 • VDS
 • MTU Oil Category 1
 Për rekomandime tregtare për automjete specifikë përdorni përzgjedhësin tonë të produktit.
*Konsultohuni gjithnjë me manualin e automjetit tuaj.

Përfitimet

Përfitimet për klientët e biznesit

 • U shërbehet më tepër kamionëve: Mbulon një gamë të gjerë të OEM-ve të rëndësishëm
 • Më pak inventar –më pak gabime: Mbulimi i gjerë i OEM-ve ndihmon për t’u shërbyer më tepër kamionëve me vetëm një produkt, redukton inventarin, redukton stresin dhe kompleksitetin për të shmangur gabimet
 • Markë e besueshme: Marka e besuar globalisht shton besueshmërinë për ofertën e shërbimit të servisit

Përfitimet për konsumatorët

 • Mbrojtje maksimale motori - Qetësim ndaj avarisë: Redukton blozën dhe veshjet për të maksimizuar përgjigjen e motorit
 • Motor deri në 30% më i pastër* - Motori më i sigurt: Mban motorin më të pastër dhe funksionon më butësisht me më pak kohë joproduktive
* krahasuar me kufijtë e testit standard të ACEA