Vanellus Multi 20W-50

BP Vanellus Multi 20W-50 është një vaj sintetik premium për automjete diesel të përdorura për punë të rënda.  

Për çfarë shërben?

Është i përshtatshëm për automjete më të vjetra diesel të përdorura për punë të rënda  

Specifikim Teknik

Përmbledhje

Vanellus Multi 15W-40 plotëson të dhënat e mëposhtme*. 
  • ACEA (Shoqata Evropiane e Prodhuesve të Automjeteve) E2
  • API (Instituti Amerikan i Naftës) CG-
Rekomandohet që për automjete të caktuara tregtare të përdoret zgjedhësi ynë i produktit.
*Referojuni gjithmonë manualit të automjetit tuaj..

Përfitimet

Përfitimet për klientët e biznesit

  • Furnizohen më shumë kamionë: Mbulon zbatime të ndryshme dhe një rang të gjerë të rekomandimeve të prodhuesit të automjetit.
  • Më pak inventar - më pak gabime: Tiparet e prodhuesit ndihmojnë në përdorimin e një produkti për shumicën e kamionëve, kështu reduktohet inventari, pakësohet stresi dhe kompleksiteti i mundësive të gabimeve
  • Teknologjia e fundit: Marka e besuar globale shton besueshmërinë në shërbimet e ofruara

Përfitimet për konsumatorët

  • Mbrojtje e e shkëlqyer e motorit - Qetësi shpirërtore për avaritë e mundshme: Redukton blozën dhe veshjen e motorit për të rritur në maksimum funksionimin e motorit
  • Motor më i pastër deri në 30% - Besueshmëri e lartë e motorit: Ruan motorin të pastër dhe siguron funksionimin sa më të mirë dhe më pak kohë joproduktive
* krahasuar me kufijtë e testit standard të ACEA (Shoqatës Evropiane të Prodhuesve të Automjeteve)