Vanellus Multi A 10W-40

BP Vanellus Multi A 10W-40 është një vaj premium pjesërisht sintetik për motor nafte të punëve të rënda. 

Për çfarë shërben?

Rekomandohet nga shumë prodhues evropianë motorësh, duke përfshirë Mercedes-Benz, MAN dhe Volvo. 

Specifikim Teknik

Përmbledhje

Vanellus Multi A 10W-40 plotëson specifikimet e mëposhtme*.
 • ACEA E5, E7
 • API CI-4/SL
 • MB-Aprovimi 228.3, 229.1
 • M3275
 • RVI RLD-2
 • Cummins CES 20076, CES 20077, CES 20078
 • MTU Kategori vaji 2
 • ECF-2
 • DQC III-10
 Për rekomandime tregtare për automjete specifikë përdorni përzgjedhësin tonë të produktit.
*Konsultohuni gjithnjë me manualin e automjetit tuaj.

Përfitimet

Përfitimet për klientët e biznesit

 • U shërben më tepër kamionëve: Mbulon një gamë të gjerë të specifikimeve më të fundit dhe më të rëndësishme të OEM
 • Më pak inventar - më pak gabime: Profili i gjerë i specifikimit OEM ndihmon për t’i shërbyer shumicës së kamionëve me vetëm një produkt, redukton inventarin, redukton stresin dhe kompleksitetin për të shmangur gabimet
 • Markë e besuar: Marka e besuar globalisht shton besueshmërinë për ofertën e shërbimit të servisit

Përfitimet për konsumatorët

 • Mbrojtje maksimale motori - Qetësim ndaj avarisë: Redukton blozën dhe veshjet për të maksimizuar përgjigjen e motorit
 • Kosto funksionimi të reduktuara - I projektuar për të bërë kilometra shtesë: Konsum më i pakët karburanti dhe lubrifikanti, më pak kohë joproduktive, më pak kosto mirëmbajtjeje dhe riparimi
 • Motor deri në 30% më të pastër** - Motor më i sigurt: Mban motorin më të pastër dhe funksionon më butësisht me më pak kohë joproduktive
** krahasuar me kufijtë e testit standard të ACEA

Intervalet e ndërrimit të vajit

Tabela e mëposhtme paraqet intervalet indikative të ndërrimit për prodhuesit kryesorë t ëkamionëve, të zbatueshme për shumicën e rasteve. Ju lutemi referojuni manualit të automjetit për intervalet e ndërrimit që rekomandohen për automjetin tuaj.
Shpeshtësia e ndërrimit të vajit për km (lexoni rekomandimet e prodhuesit të automjetit)
OEM
Shpeshtësia e ndërrimit të vajit për km (lexoni rekomandimet e prodhuesit të automjetit)
Kamionë Euro 3
Kamionë Euro 4 & 5
DAF
Shpeshtësia e ndërrimit të vajit për km (lexoni rekomandimet e prodhuesit të automjetit)
75.000
Ju lutemi përdorni Vanellus Max Eco 5W-30
MB
Shpeshtësia e ndërrimit të vajit për km (lexoni rekomandimet e prodhuesit të automjetit)
45.000
60.000
MAN
Shpeshtësia e ndërrimit të vajit për km (lexoni rekomandimet e prodhuesit të automjetit)
 Ju lutemi përdorni Vanellus Max 10W-40 ose Vanellus Max 5W-30
 Ju lutemi përdorni Vanellus Max Eco 10W-40 ose Vanellus Max Eco 5W-30
RVI
Shpeshtësia e ndërrimit të vajit për km (lexoni rekomandimet e prodhuesit të automjetit)
 80.000
 Maks. 80.000 -100.000, me diagnostikim të brendshëm (OBD)
Scania* *Nevojitet Castrol Enduron SLD 3 për zgjatjen maksimale të ndërrimit
Shpeshtësia e ndërrimit të vajit për km (lexoni rekomandimet e prodhuesit të automjetit)
 60.000
 Euro 4: 60.000 Euro 5: 45.000 (përdorni Vanellus Max 10W-40 për .......të zgjeruar)
Volvo
Shpeshtësia e ndërrimit të vajit për km (lexoni rekomandimet e prodhuesit të automjetit)
 100.000
 100.000