Vanellus Multi A 15W-40

BP Vanellus Multi A 15W-40 është një vaj mineral premium për motor nafte të punëve të rënda. 

Për çfarë shërben?

Është i rekomanduar nga prodhuesit evropianë të motorëve, duke përfshirë Mercedes-Benz, MAN dhe Volvo.

Specifikim Teknik

Përmbledhje

Vanellus Multi A 15W-40 plotëson specifikimet e mëposhtme*. 
 • ACEA E5, E7
 • API CI-4/SL
 • MB-Approval 228.3
 • M3275
 • VDS-3
 • RVI RLD-2
 • Cummins CES 20076, CES 20077
 • MTU Oil Category 2
 • ECF-2
 • DQC III-10
Për rekomandime tregtare për automjete specifikë përdorni përzgjedhësin tonë të produktit.
*Konsultohuni gjithnjë me manualin e automjetit tuaj.

Përfitimet

Përfitimet për klientët e biznesit

 • U shërben më tepër kamionëve: Mbulon një gamë të gjerë të specifikimeve të OEM-ve të rëndësishëm
 • Më pak inventar - më pak gabime: Mbulimi i gjerë i OEM-ve ndihmon për t’u shërbyer më tepër kamionëve me vetëm një produkt, redukton inventarin, redukton stresin dhe kompleksitetin për të shmangur gabimet
 • Markë e besueshme: Marka e besuar globalisht shton besueshmërinë për ofertën e shërbimit të servisit

Përfitimet për konsumatorët

 • Mbrojtje maksimale motori - Qetësim ndaj avarisë: Redukton blozën dhe veshjet për të maksimizuar përgjigjen e motorit
 • Kosto funksionimi të reduktuara - I projektuar për të bërë kilometra shtesë: Konsum më i pakët karburanti dhe lubrifikanti, më pak kohë joproduktive, më pak kosto mirëmbajtjeje dhe riparimi
 • Motor deri në 30% më të pastër** - Motor më i sigurt: Mban motorin më të pastër dhe funksionon më butësisht me më pak kohë joproduktive
* krahasuar me kufijtë e testit standard të ACEA

Intervalet e ndërrimit të vajit

Tabela e mëposhtme paraqet intervalet treguese të ndërrimit për prodhuesit kryesorë të kamionëve, të zbatueshme për shumicën e rasteve. Ju lutemi referojuni manualit të automjetit për intervalet e ndërrimit që rekomandohen për automjetin tuaj.
Intervali maksimal i ndërrimit të vajit për km (kontrolloni rekomandimet OEM për ODI tuaj)
OEM
Intervali maksimal i ndërrimit të vajit për km (kontrolloni rekomandimet OEM për ODI tuaj)
 Kamionë Euro 3
 Kamionë Euro 4 & 5
DAF
Intervali maksimal i ndërrimit të vajit për km (kontrolloni rekomandimet OEM për ODI tuaj)
 75.000
 Përdorni Vanellus Max Eco 10W-40
MB
Intervali maksimal i ndërrimit të vajit për km (kontrolloni rekomandimet OEM për ODI tuaj)
 45.000
 60.000
MAN
Intervali maksimal i ndërrimit të vajit për km (kontrolloni rekomandimet OEM për ODI tuaj)
 Përdorni Vanellus Max 10W-40 ose Vanellus Max 5W-30
 Përdorni Vanellus Max Eco 10W-40 ose Vanellus Max Eco 5W-30
RVI
Intervali maksimal i ndërrimit të vajit për km (kontrolloni rekomandimet OEM për ODI tuaj)
 80.000
 80-100,000 maksimal me OBD
Kërkohet Castrol Enduron SLD 3 për interval maksimal ndërrimi
Intervali maksimal i ndërrimit të vajit për km (kontrolloni rekomandimet OEM për ODI tuaj)
 60.000
 45.000
Volvo
Intervali maksimal i ndërrimit të vajit për km (kontrolloni rekomandimet OEM për ODI tuaj)
 100.000
 100.000