Vanellus Multi A 20W-50

BP Vanellus Multi A 20W-50 është një vaj mineral premium për automjete e naftës të përdorura për punë të rënda.

Për çfarë shërben?

Rekomandohet nga shumë prodhues evropianë të automjeteve, përfshirë edhe Mercedes-Benz. 

Specifikim Teknik

Përmbledhje

Vanellus Multi A 20W-50 plotëson të dhënat e mëposhtme*.
 • ACEA (Shoqata Evropiane e Prodhuesve të Automjeteve) E3
 • API (Instituti Amerikan i Naftës) CG-4
 • Miratuar nga MB (Mercedes Benz) 228.3
 • M3275
Rekomandohet që për automjete të caktuara tregtare të përdoret zgjedhësi ynë i produktit.

Përfitimet

Përfitimet për klientët e biznesit

 • Furnizohen më shumë kamionë: Mbulon një gamë të gjerë të tipareve më të rëndësishme dhe më të fundit të prodhuesit të automjetit
 • Më pak inventar, pra më pak gabime: Tiparet e prodhuesit ndihmojnë në përdorimin e një produkti për shumicën e kamionëve, kështu reduktohet inventari, pakësohet stresi dhe kompleksiteti i mundësive të gabimeve
 • Teknologjia e fundit: Marka e besuar globale shton besueshmërinë në shërbimet e ofruara

Përfitimet për konsumatorët

 • Mbrojtje e e shkëlqyer e motorit - Qetësi shqipërtore për avaritë e mundshme: Redukton blozën dhe veshjen e motorit për të rritur në maksimum funksionimin e motorit
 • Reduktim i shpenzimeve operative - I prodhuar për të bërë shumë kilometra më tepër: Më pak konsumim lubrifikuesi, më pak kohë joproduktive, më pak shpenzime mirëmbajtjeje dhe riparimi
 • Motor më i pastër deri në 30% - Besueshmëri e lartë e motorit:

Intervalet e ndërrimit të vajit

Tabela e mëposhtme paraqet intervalet indikative të ndërrimit për prodhuesit kryesorë t ëkamionëve, të zbatueshme për shumicën e rasteve. Ju lutemi referojuni manualit të automjetit për intervalet e ndërrimit që rekomandohen për automjetin tuaj.
Shpeshtësia e ndërrimit të vajit për km (lexoni rekomandimet e prodhuesit të automjetit)
OEM
Shpeshtësia e ndërrimit të vajit për km (lexoni rekomandimet e prodhuesit të automjetit)
 Kamionë Euro 3
 Kamionë Euro 4 & 5
DAF
Shpeshtësia e ndërrimit të vajit për km (lexoni rekomandimet e prodhuesit të automjetit)
 Ju lutemi përdorni Vanellus Max 10W-40
 Ju lutemi përdorni Vanellus Max Eco 10W-40
MB
Shpeshtësia e ndërrimit të vajit për km (lexoni rekomandimet e prodhuesit të automjetit)
 45.000
 60.000
MAN
Shpeshtësia e ndërrimit të vajit për km (lexoni rekomandimet e prodhuesit të automjetit)
 Ju lutemi përdorni Vanellus Max 10W-40 ose Vanellus Max 5W-30
 Ju lutemi përdorni Vanellus Max Eco 10W-40 ose Vanellus Max Eco 5W-30
RVI
Shpeshtësia e ndërrimit të vajit për km (lexoni rekomandimet e prodhuesit të automjetit)
 Ju lutemi përdorni Vanellus Max 10W-40 ose Vanellus Max 5W-30
 Ju lutemi përdorni Vanellus Max Eco 10W-40 ose Vanellus Max Eco 5W-30
Scania* *Nevojitet Castrol Enduron SLD 3 për zgjatjen maksimale të ndërrimit
Shpeshtësia e ndërrimit të vajit për km (lexoni rekomandimet e prodhuesit të automjetit)
 Ju lutemi përdorni Vanellus Multi A 15W-40
 Ju lutemi përdorni Vanellus Multi A 15W-40
Volvo
Shpeshtësia e ndërrimit të vajit për km (lexoni rekomandimet e prodhuesit të automjetit)
 Ju lutemi përdorni Vanellus Multi A 15W-40
 Ju lutemi përdorni Vanellus Multi A 15W-40